Zamknij

EKUZ to nie wszystko

21:58, 13.08.2018 | G.B
Skomentuj

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), czyli podstawowe zdrowotne ubezpieczenie turystyczne, potwierdza, że jej posiadacz jest osobą ubezpieczoną i ma prawo do opieki zdrowotnej w miejscu pobytu. Jak widać jest niezwykle przydatna, ale niekoniecznie wystarczająca, bowiem trafiając do szpitala prywatnego dokument ten nie będzie respektowany.

EKUZ gwarantuje dostęp do opieki zdrowotnej na koszt NFZ na terenie innego państwa członkowskiego EU/EFTA. Taką kartę może otrzymać jedynie osoba, która posiada prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, nawet jeśli jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego. Umożliwia ona korzystanie z usług medycznych poza granicami kraju na takich samych zasadach jak w swoim własnym. Niestety na nic się zda, gdy trafimy do szpitala prywatnego.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Chcąc uzyskać EKUZ należy jeszcze przed wyjazdem złożyć we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ ze względu na miejsce zamieszkania stosowny wniosek. Kartę wyrabia się osobno dla każdego członka rodziny. Wyrobienie takiej karty jest całkowicie bezpłatne, gdyż osoby ubezpieczone w NFZ mają do niej pełne prawo.

Zakres ochrony, jaką oferuje EKUZ niekoniecznie musi okazać się wystarczający. Warto dokupić jeszcze dodatkową polisę, która przyda się w przypadku trafienia do szpitala prywatnego. Niestety nie jest ona darmowa a jej koszt zależy od wysokości sumy ubezpieczenia, kraju, do którego się wybieramy i zakresu ubezpieczenia (czy interesuje nas wyłącznie pakiet podstawowy, czy też rozszerzony - Travel insurance with medical conditions https://www.insurancechoice.co.uk/products/travel-insurance-products/travel-insurance-with-medical-conditions/). Osoby chorujące na choroby przewlekłe takie jak cukrzyca, astma, nowotwór czy choroby układu krążenia, powinny rozszerzyć ochronę o ryzyko zaostrzenia bądź powikłań chorób przewlekłych, wybierając np.Insurance Choice.

O czym trzeba wiedzieć?

Dosyć istotną kwestią jest, że w ramach podstawowego zdrowotnego ubezpieczenia turystycznego nie są zwracane koszty poniesione na transport medyczny do Polski. Mając wykupione ubezpieczenie turystyczne jednak nie stanowi to dla nikogo problemu, ponieważ jeśli zajdzie konieczność transportu medycznego lub trzeba będzie przewieźć zwłoki do Polski, ubezpieczyciel pokryje wszelkie koszty z tym związane. Ponadto dodatkowa polisa może pokryć też koszty przeprowadzenia ewentualnej akcji poszukiwawczej czy ratowniczej.

(G.B)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© isanok.pl | Prawa zastrzeżone