Zamknij

Kursy zarządzania projektami nastawione na naukę w organizacji

10:17, 04.04.2019 | RED

Nauka w organizacji to dość istotne pojęcie, które może z początku wydawać się sformułowaniem dość dziwnym i nietypowym. Jego wytłumaczenie jest już jednak całkiem proste, chociaż praktyczna implementacja wcale nie musi być taka oczywista.

Czym jest nauka w organizacji?

Organizacja lub inaczej struktura danej firmy składająca się z osób i stosunków pomiędzy nimi, to zestaw relacji, które mogą się uczyć nowych zadań oraz umiejętności. Uczą się w nim same osoby, które stanowią elementy układu, ale uczą się także relacje pomiędzy nimi, czyli sposoby współpracy. Proces ten konicznie musi być zorganizowany w sposób celowy, ponieważ w przeciwnym razie elementy procesu nastawionego na wspólny cel zaczną się wypaczać w taki sposób, że praca każdego węzła i każdej relacji będzie bardziej efektywna dla jednostkowego procesu, ale uzyskanie synergii, która ostatecznie realizuje projekt, staje się coraz trudniejsza. Innymi słowy, jeśli struktura ewoluuje w sposób pozbawiony lidera nadającego temu procesowi kierunek, pojawia się chaos i współpraca jest utrudniona. Jak wprowadzić przewodnictwo, które w sposób strategiczny będzie zarządzać uczeniem się firmy?

Kurs zarządzania projektami w świetle uczenia się systemów

Każdy kurs zarządzania projektami nakazuje nam, by przed przystąpieniem do realizacji projektu, zaplanować jego wszystkie elementy, czyli wejścia i wyjścia oraz cały system realnego wykonywania projektu, czyli osoby go realizujące, stosunki pomiędzy nimi oraz środki, z których będzie się korzystać. Siłą rzeczy taki plan ma charakter analizy apriorycznej. Należy to rozumieć tak, że osoba zarządzająca projektem tak naprawdę zgaduje, co będzie potrzebne. Nie jest to oczywiście zgadywanie pozbawione jakichkolwiek podstaw, ale rzeczywistość zazwyczaj drastycznie weryfikuje wstępne plany. Kurs zarządzania projektami nastawiony na uczenie się systemów powinien przekazać, w jaki sposób zdobyć wiedzę odnośnie potrzebnych zmian i ją wprowadzić.

Monitoring, ewaluacja i ewolucja

Kiedy projekt lub ciągły proces jest wykonywany, jesteśmy w stanie obserwować to, jak jest realizowany. Jest to właśnie monitoring procesu, na podstawie którego można zbierać dane i informacje o procesie. Na wyciąganie z nich wniosków przychodzi pora na kolejnym etapie, etapie ewaluacji, który zbiera informacje z różnych punktów systemu i na tej podstawie generuje obraz całościowy procesu. Bardzo ważne jest, by analiza miała charakter całościowy, ponieważ tylko to zapewni spójność całego projektu. Także na tym etapie przygotowuje się praktyczne rozwiązania zidentyfikowanych problemów, czyli projektuje się narzędzia służące do wytworzenia pożądanych zmian.

Proces, w którym najpierw system działa i jest monitorowany, potem następuje jego ewaluacja i wdrażanie narzędzi naprawczych, by zaczęły działać w systemie i ich efekty mogły być zaobserwowane w celu ich dalszej ewaluacji, nazywamy właśnie uczeniem się organizacji. Jest to ewolucja, ponieważ z każdym kolejnym cyklem produkcyjnym, jakkolwiek definiowanym.

(RED)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)
© isanok.pl | Prawa zastrzeżone