Zamknij

Przed nami tylko jeden cel – SANOK DLA WSZYSTKICH

17:06, 05.09.2018 | Artykuł sponsorowany
Skomentuj

„Sanok OdNowa” – z takim hasłem Demokraci Ziemi Sanockiej przystąpili do kampanii wyborczej poprzedzającej październikowe wybory samorządowe. Chcą wiele zmienić w naszym mieście, począwszy od stylu zarządzania, oznaczającego dzielenie się władzą z mieszkańcami, po uatrakcyjnienie go dla inwestorów i turystów, a także samych sanoczan. Dostosować politykę społeczną do potrzeb mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Cele te zamierzają osiągnąć realizując przygotowany specjalnie program.

Dziś po raz pierwszy prezentują go opinii publicznej, licząc na dobre przyjęcie. A przynajmniej na dyskusję, do której wszystkich gorąco zachęcamy. Czyniąc to, warto podkreślić, że wiele punktów programu jest plonem ankiety, jaką przeprowadzili w trakcie konferencji popularno-naukowej „Smart and green city – Sanok 2030” wśród jej uczestników. Duża część programu to odpowiedź na uwagi i spostrzeżenia sanoczan przekazane Demokratom.

Jakub Osika jest kandydatem na burmistrza Sanoka z ramienia komitetu wyborczego Demokraci Ziemi Sanockiej.


 

Miasto, w którym młodzi znajdą pracę adekwatną do swoich kwalifikacji i dobre warunki do zamieszkania, a dzieci i seniorzy przyjazne miejsce, dające im poczucie bezpieczeństwa.   

 

Sanok musi stać się miastem przyjaznym dla młodych rodzin z dziećmi. Z myślą o nich stworzymy zróżnicowaną cenowo ofertę mieszkaniową. Ponadto będziemy wspierać gospodarzy osiedli i właścicieli kamienic w zakresie remontów zasobów mieszkaniowych.

 

Zadbamy o odrodzenie małej przedsiębiorczości. Wprowadzimy ułatwienia dla odbudowy w centrum miasta drobnego handlu i usług.

 

Sanok ma wszystko czego potrzeba, żeby uruchomić i rozwinąć „Inkubator Biznesu” oraz „Akcelerator Startupów”. Zbudujemy cały ekosystem wspierający przedsiębiorczość. Stworzymy miejską przestrzeń co-workingową.

 

W krótkim czasie stworzymy platformę współpracy pomiędzy samorządem, a lokalnymi przedsiębiorcami, m. in. w celu podjęcia wspólnych działań dla tworzenia wysokopłatnych nowych miejsc pracy.  

 

Aktywnie i całościowo potraktujemy pośrednictwo pracy. Obecnie brak jest bieżących ofert pracy na rynku, a także informacji o odpowiednio wykwalifikowanych pracownikach oczekujących na oferty. Sprawimy, że wszystkie oferty będą dostępne w przestrzeni internetowej, natychmiast po ich zgłoszeniu.

 

Zaproponujemy „sanocki bank CV”, w którym znajdą się absolwenci sanockich szkół i uczelni i którzy na preferencyjnych warunkach będą zatrudniani przez okolicznych przedsiębiorców. Pozwoli to młodym rozpocząć atrakcyjną drogę zawodową w Sanoku.

 

Stop wyludnianiu miasta! Uruchomimy nowe tereny pod budownictwo jednorodzinne w granicach miasta, wszędzie tam, gdzie nie stoi to w kolizji z wartościami przyrodniczymi. Przygotujemy dla nich plany zagospodarowania. We współpracy z prywatnymi inwestorami stworzymy mechanizmy wyposażenia tych terenów w niezbędną infrastrukturę.

 

Deklarujemy równomierny rozwój miasta. W większym stopniu będziemy wspierać rozwój rejonów peryferyjnych oraz poprzemysłowych.

 

Zapewnimy powrót Sanoka nad San! Będziemy aktywizować nadsańskie tereny. Zadbamy, aby odpowiednio zagospodarowane brzegi Sanu stały się ulubionym miejscem spacerów, relaksu i rekreacji. Sporządzimy atrakcyjny projekt pn. „Sanockie bulwary” i przystąpimy do jego realizacji.

 

Podejmiemy inicjatywę przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych dotyczących wizji ośrodka wypoczynkowego „Sosenki”. Znając opinię sanoczan, zlecimy konkursowe opracowanie koncepcji jego funkcjonowania.

 

Dołożymy wszelkich starań prowadzących do wybudowania kładki przez San jako elementu infrastruktury komunikacyjnej i krajobrazowej, łączącej prawobrzeżne tereny nadsańskie z miastem.

 

Wprowadzimy programy poprawiające estetykę podwórzy, skwerów i miejsc rekreacji, zadbamy, aby wyposażone zostały w elementy infrastruktury społecznej przewidziane dla wszystkich grup mieszkańców.

 

Zbudujemy partnerstwo miasta ze spółdzielniami mieszkaniowymi na rzecz rewitalizacji sanockich osiedli.

 

Postawimy na Zielony Sanok. Zazielenimy i zacienimy latem rynek! Zadbamy o powiększenie liczby zielonych skwerów w mieście, wykazując więcej troski o ich wygląd.

 

Większą troską i dbałością obejmiemy park miejski. Jego upiększenie i stała dbałość o wygląd winny doprowadzić do uczynienie zeń wyjątkowego miejsca relaksu i wypoczynku oraz prawdziwej atrakcji turystycznej.

 

Zagospodarujemy opuszczone i zdegradowane obszary w Śródmieściu i innych dzielnicach Sanoka.


 

 

Wprowadzimy szerokie konsultacje, debaty i otwarte spotkania z mieszkańcami. Tematyczne posiedzenia rady miasta będą odbywać się z udziałem mieszkańców, urzędników oraz ekspertów. W takim składzie rady staną się faktycznym partnerem i ciałem doradczym dla burmistrza w ważnych dla miasta sprawach.

 

Zadbamy, by ogłoszenia o konkursach na stanowiska w sanockim magistracie były publikowane w lokalnych i regionalnych mediach. Koniec z konkursami organizowanymi pod określone osoby!

 

Zapewnimy mieszkańcom stały i pełny wgląd w finanse miasta, a działania administracji publicznej uczynimy jawnymi i przejrzystymi.

 

Udostępnimy wszystkie decyzje władz miejskich bez opóźnień i ograniczeń w witrynie internetowej miasta. To podstawowy warunek skutecznej społecznej kontroli władzy w mieście.

 

Otworzymy drzwi gabinetu burmistrza oraz jego zastępców - niech zawsze będą otwarte dla mieszkańców.

 

Władza w mieście ma być także przyjazna mediom. Koniec z uchylaniem się przed odpowiedziami na trudne i niewygodne pytania dziennikarzy! Wyznaczymy urzędników odpowiedzialnych za rzetelny kontakt z mediami.

 

W ciągu pierwszych 100 dni od przejęcia władzy przedstawimy bilans otwarcia i pokażemy, jaki jest stan finansów w mieście.

 

W każdej istotnej dla mieszkańców Sanoka sprawie będziemy przeprowadzać konsultacje społeczne!

 

W ramach urzędu burmistrza powołamy rady konsultacyjne, w tym Radę Seniorów, Radę Młodzieży i Radę Kobiet, złożone z przedstawicieli grup mieszkańców.

 

Zaangażujemy straż miejską w sprawy mieszkańców, aby szybko i skutecznie reagowała na prawdziwe problemy w życiu miasta, w tym pomagała osobom starszym i niepełnosprawnym.

 

Będziemy wzmacniać działalność organizacji pozarządowych. Zaproponujemy nową, mądrą i nieobawiającą się mieszkańców władzę, kreującą tego typu aktywność, poprzez wspieranie organizacji pozarządowych oraz współpracę z nimi, a także przekazywanie im niektórych zadań samorządu.

 


 

 

Baczną uwagę poświęcimy dalszej poprawie jakości dróg miejskich. W oparciu o sporządzoną analizę stanu dróg, opracujemy program ich remontów, uwzględniający kolejność i termin ich wykonania. Zerwiemy z metodą remontów tzw. cząstkowych, czyli po kawałku.

 

Nawiążemy ścisłą współpracę ze Starostwem Powiatowym w dziedzinie drogownictwa, z uwzględnieniem wspólnych przedsięwzięć remontowych i modernizacyjnych. Drogi powiatowe w mieście nie mogą być gorsze ani lepsze od dróg miejskich.

 

Wprowadzimy mechanizmy zachęcające do korzystania z komunikacji miejskiej i przesiadania się na rowery. Inwestycje w transport publiczny przynoszą wymierne efekty – redukują korki, zmniejszają liczbę wypadków i kolizji na drogach, podnoszą poziom czystości powietrza. 

 

Zadbamy o budowę nowych dróg rowerowych, dogodnych połączeń, a także lepsze oznaczanie tras. Ważne, aby w miejscach do tego odpowiednich powstawały kontrapasy rowerowe. Przy każdym remoncie dróg będziemy pamiętać o rowerzystach, żeby nie przeoczyć szansy wprowadzenia zmian poprawiających warunki jazdy na rowerze.

 

Obniżymy ceny biletów w komunikacji miejskiej, dążąc do tego, aby znikła bariera finansowa zniechęcająca do korzystania z autobusów MKS. Wprowadzimy preferencyjne ceny biletów dla mieszkańców Sanoka, tak żeby osoby, które w nim pracują, a płacą podatki w innych miejscach, chętniej rejestrowali się w sanockim urzędzie skarbowym.

 

Będziemy walczyć o przywrócenie połączeń kolejowych z innymi miastami, rozpoczynając od najbardziej oczekiwanych połączeń Sanoka z Krakowem i Warszawą.

 

 

Utworzymy sieć darmowych, bezpiecznych punktów dostępu do Internetu, które powstaną w oparciu o wszystkie placówki miejskie (szkoły, urzędy, przedszkola, inne instytucje).

 

Zagwarantujemy brak cenzury w Internetowej przestrzeni publicznej Sanoka. Każdy mieszkaniec sam zdecyduje w jaki sposób będzie korzystał z sieci. Chcemy jak najszerzej współpracować z mieszkańcami, dlatego wykorzystamy Internet jako źródło komunikacji interpersonalnych w mieście.

 

Nauczymy urzędy działania opierającego się na wzajemnym zaufaniu eliminując niepotrzebne bariery technologiczne. Dostarczając odpowiednich narzędzi ICT zadbamy by wzrosła efektywność współpracy samorządów między sobą i współpracy samorządów z mieszkańcami Sanoka i okolic.

 

Zamiast likwidować szkoły, będziemy podnosić jakość nauczania w nich. Niż demograficzny to idealna szansa na podwyższenie poziomu jakości edukacji. Trzeba ją bezwzględnie wykorzystać.

 

Do sanockich szkół powróci profilaktyka zdrowotna. 80% dzieci w wieku 6–12 lat ma problemy z próchnicą. W związku z tym uruchomimy miejski „dentobus”, który pozwoli zwiększyć dbałość o stan uzębienia dzieci i młodzieży.

 

Zapewnimy przyjazne i bezpieczne szkoły, osiągające wysoki poziom kształcenia. Towarzyszyć temu będzie świadomość, że nie jest to możliwe bez kompetentnej i należycie opłacanej profesjonalnej kadry nauczycieli i pedagogów. Wydatków na publiczną edukację nie można przedstawiać jako balastu, obciążenia gminnego budżetu, ale jako cenną inwestycję w najmłodszych mieszkańców i przyszłość wspólnoty.

 

Zadbamy o opiekę medyczną w szkołach, wzmocnimy rolę pedagogów i psychologów. Szkoła to pierwsza i dla wielu osób jedyna instytucja, która mogłaby kierować dzieci do lekarzy specjalistów, a także prowadzić edukowanie najmłodszych w zakresie prawidłowego, zdrowego odżywiania i przeciwstawiania się chorobom cywilizacyjnym.

 

We współpracy z powiatem wytyczymy „ścieżki edukacji”, co pozwoli dzieciom i młodzieży rozwijać swoje zainteresowania np. muzyczne, sportowe, naukowe poprzez wszystkie etapy kształcenia, czyli od przedszkola aż po uczelnię wyższą.

 

Zadbamy o właściwą edukację dzieci i młodzieży w zakresie IT, dlatego zapewnimy nauczycielom informatyki faktyczne wsparcie w ich szkolnych działaniach tak, by więcej czasu mogli poświęcić uczniom i pracy dydaktycznej.


 

Z myślą o rodzinach wielodzietnych zwiększymy liczbę godzin pracy przedszkoli, żłobków i świetlic szkolnych, rozszerzając ofertę tych instytucji w okresie wakacji i ferii.

 

Utworzymy Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych, zapewniając modelowy projekt jego funkcjonowania. Stworzymy warunki do nawiązania stałej współpracy z Powiatowym Centrum Wolontariatu oraz Sanockim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

 

Wprowadzimy Kartę Sanockiego Seniora, umożliwiającą korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach i instytucjach.

 

Wespół z organizacjami pozarządowymi uruchomimy specjalistyczne programy profilaktyczne i zdrowotne skierowane do seniorów. Wsparciem dla systemowych działań poświęconych osobom starszym będzie działająca przy Urzędzie Miasta Rada Seniorów.

 

Dokonamy standaryzacji usług opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych, przeprowadzimy analizę jakości świadczonych usług oraz ponoszonych nań kosztów.

 

Zadbamy o utworzenie lokalnych miejsc interwencyjnego pobytu dla nieletnich, by problemy wychowawcze, z jakimi borykają się funkcjonariusze publiczni i rodzice, można było rozwiązywać na miejscu.

 

Wesprzemy w działaniach Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sanoku. Zadbamy o godne warunki nauki oraz rozwoju podopiecznych ośrodka.


 

 

Dołożymy wszelkich starań prowadzących do jak najszybszego utworzenia w sanockim szpitalu nowoczesnego i przyjaznego specjalistycznego oddziału położniczo-noworodkowego i ginekologicznego.

 

Wspierać będziemy rozwój lokalnego rynku niepublicznych usług medycznych i pielęgnacyjnych, stających się ważną gałęzią nowoczesnej gospodarki i mających coraz większy wpływ na zdrowie społeczeństwa.

 

Działając wspólnie z Powiatem, stworzymy mechanizm zachęt dla lekarzy-specjalistów, zachęcających ich do podejmowania pracy w placówkach służby zdrowia w Sanoku.  

 

 

Chcemy powołania Alternatywnego Centrum Kultury, prowadzonego przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Będziemy sprzyjać kulturalnemu rozwojowi sanockiej przestrzeni publicznej, by stawała się atrakcyjnym i coraz ciekawszym miejscem dla sanoczan i ich gości.

 

Wprowadzimy Kartę Sanocką, gwarantującą mieszkańcom ulgi w opłatach za parkowanie, tańsze bilety w komunikacji miejskiej, a także bilety do kin i teatrów oraz na imprezy sportowe.

 

W dzielnicach wymagających rewitalizacji udostępnimy artystom wolne lokale.

 

Znajdziemy godną siedzibę dla Teatru BWA.


 

 

Powrócimy do zaniechanej koncepcji zadaszenia toru lodowego „Błonie”, opierając finansowanie i realizację przedsięwzięcia na projekcie utworzenia na Podkarpaciu ośrodka Centrum Przygotowań Olimpijskich.

 

Dogłębnej analizie poddamy szanse i celowość utworzenia w Sanoku Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

 

Poczynimy starania o pozyskanie inwestora zainteresowanego budową hotelu 4-gwiazdkowego w bezpośrednim sąsiedztwie nowych obiektów basenowych.

 

Będziemy wspierać rozwój sportu szkolnego, amatorskiego i kwalifikowanego, reagując na aktualne zapotrzebowanie środowiska sportowego.

 

Zainicjujemy powołanie do życia Fundacji Rozwoju Sportu, gromadzącej środki finansowe i dystrybuującej je, uwzględniwszy potrzeby poszczególnych dyscyplin oraz spełnianie funkcji promocyjnej.

 

Stworzymy miejsca do rekreacji i uprawiania sportu dla rodzin tam, gdzie ich jeszcze nie ma. Zadbamy o ogródki Jordanowskie, place zabaw, orliki oraz inne obiekty sportowo-rekreacyjne.

 

Będziemy rozwijać i unowocześniać branżę turystyczno-rekreacyjną, jako ważny element rozwoju gospodarczego Sanoka i okolic. Szeroki wachlarz usług gastronomicznych, zróżnicowana baza noclegowa, ścieżki przyrodnicze, trasy rowerowe, imprezy, sportowe i turystyczne, wszystko to będzie przedmiotem autentycznego zainteresowania samorządu miejskiego i wspierane w miarę możliwości finansowych.

 

Będziemy zabiegać o stworzenie klimatu, który doprowadzi do zjednoczenia środowiska sportowego w Sanoku. Marzy nam się, żeby kluby sportowe wspólnie starały się o pozyskiwanie środków finansowych z różnego rodzaju programów ogłaszanych przez ministerstwa, czy też z Unii Europejskiej. 

Publikacja artykułu sfinansowana przez Komitet Wyborczy Demokraci Ziemi Sanockiej


 

(Artykuł sponsorowany)

Komentarze (53)

MaroMaro

15 11

Jaki piękny program, super!!! jako za papier wszystko przyjmie dopiszcie jeszcze wynagrodzenia dla sanoczan min. 10kpln i żeby nie było, na rękę. nie jakieś tam brutto, choć może lepiej 20k po co się rozdrabniać 09:29, 06.09.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

KrKr

4 2

Po obietnice 10kpzł+ to adres do kogoś innego. Oni wszystko dają za darmo. 10:06, 06.09.2018


@Kr@Kr

4 1

Słabo z Twoją bystrością, ten cały program jest tyle samo wart co obietnica 10k+, czyli nic 11:53, 06.09.2018


LeonLeon

19 14

Bez ściemniania. Rządziliście już w Sanoku i w powiecie, to wtedy trzeba było to zrobić. Innym bym uwierzył, ale nie Wam. 09:46, 06.09.2018

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

ZuzaZuza

2 7

Demokraci Ziemi Sanockiej to formacja powołana rok temu, przez osoby prywatne a nie partie. Chociaż niektóre związane z różnymi organizacjami i partiami. Podstawowym kryterium była kompetencja i chęć naprawy Sanoka i powiatu, po niszczycielskich i bezmyślnych rządach obecnej ekipy. Wszystko jest w dostępnych materiałach. 10:18, 06.09.2018


YTYT

6 2

@ Zuza Bardzo proszę o nie wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Demokraci Ziemi Sanockiej to nic innego jak Totalna Opozycja. Pan Osika związany przez lata z PO, pan Niznik, numer 2 PO w Sanoku. Pani Marczak Dziurawiec, przewodnicząca Nowoczesnej w Sanoku. Pan Miklicz szef PO w Sanoku. 10:32, 06.09.2018


ZuzaZuza

3 4

YT wymienił akurat najbardziej kompetentne osoby, bez których doświadczenia trudno by było coś zbudować. Jednak przeważająca większość nie ma przynależności partyjnej i nie to było kryterium współpracy a kompetencje i chęć działania. 11:00, 06.09.2018


WyborcaWyborca

17 19

No i to jest profesjonalne podejście do wyborów i poważne traktowanie wyborców . Brawo. 09:47, 06.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

sanoczankasanoczanka

20 15

Cieszę się, że tyle kobiet zaangażowanych w projekt. Brawo Wy! Kobiety w Sanoku nareszcie widoczne. 09:53, 06.09.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

POsada 24POsada 24

1 2

Nie wszystkie persona w kieckach są kobietami ! ? (vide agresywna RUDA z KODu) 16:29, 08.09.2018


cuda na kijucuda na kiju

21 15

przez 8 lat nie zrobili nic .... zamkneli oddzial polozniczy, wybudowali pietrowy nic nie wart parking zielony rynek i chcieli sprzedac wierchy ... wygnac ten motloch z sanoka raz dwa..
09:56, 06.09.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

zzzzzz

2 3

Położniczy, ginekologie, noworodki dla przypomnienia zamknęła dobra zmiana, dodatkowo zadłużyła szpital w parabankach. A to już grozi upadłością Sanockiego szpitala. Reszty też nasza koalicja nie firmowała, niezależnie na przykład czy parking to samo zło. Mniejsze i średnie samochody bez problemu parkują, a ostatnio brakuje nawet miejsc. 10:51, 06.09.2018


Jak Kuba Bogu ......Jak Kuba Bogu ......

7 4

W miarę możliwości ?wszystko musi mieć swoją miarę.
Programy komitetów wyborczych też! 10:11, 06.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

........

11 14

Pierwszy komitet, który pokazał swój program, niech wyborcy oceniają czy dobry , czy zły. Kuba że sztabem widać że wiedza jak dotrzeć do mieszkańców. W mojej ocenie na dzień dzisiejszy mają największe szanse na zwycięstwo. 10:27, 06.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Po co Po co

15 17

Po co tyle pisać tych programów jak i tak wygra Pióro. 10:35, 06.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Się dziejeSię dzieje

17 7

Sanok dla wszystkich...? Naprawdę? Czy tylko dla ludzi popierających PO i Nowoczesną? Wszak szanowny kandydat na Burmistrza to wieloletni członek PO, pan Niżnik, wielotelni zastępca szefa PO w Sanoku, p.Miklicza, który notabene też znienacka schował się po przykryciem DZS. Pani Marzena Marczak - Dziurawiec to nie osoba prywatna a szefowa Nowoczesnej w Sanoku. 10:39, 06.09.2018

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

ZuzaZuza

3 7

No i dobrze, bo to akurat najbardziej kompetentne osoby, bez których doświadczenia trudno by było coś zbudować. Wnoszą olbrzymie pozytywne doświadczenie i kontakty. Jednak przeważająca większość nie ma przynależności partyjnej i nie to było kryterium współpracy, a kompetencje i chęć działania. 11:10, 06.09.2018


HaHa

3 2

A Pióro to stary dziadek z PiS. Naprawdę chcecie kogoś kto mentalnie tkwi w PRL????? 20:07, 06.09.2018


ZA PióroZA Pióro

2 3

ale ma poparcie na górze - co widać na ulicach miasta i wokół niego. i w dupie mam to w jaki sposób to robi - ważne są efekty! 21:09, 06.09.2018


PragmatykPragmatyk

16 5

Powiedzmy sobie szczerze, panstwo zrzeszeni obozie tzw. Demokratów Sanockich to nic innego jak Totalna Opozycja. By zrealizować punkty zebrane w waszym programie potrzebne będą srodki i przychylnosc ministerstw w Warszawie. Byłoby ewenementem na skalę swiatową by partia rządząca pomagała w realizacji programu przedstawicielom partii opozycyjnych. Biorąc pod uwagę obecne sondaże, partia rządząca ma duże szanse na objęcie władzy w następnej kadencji i co za tym idzie, Sanok pozostanie bez żadnego wsparcia, czy to Urzędu Marszalkowskiego czy z Warszawy. Nie wspomnę o Autosanie, co do którego reaktywacji macie panstwo negatywne zdanie. Dlaczego p.Blecharczyk nie poradził sobie z finansowaniem budowy basenów, dlatego że nie było wsparcia politycznego z W-wy. 11:05, 06.09.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

ZZZZZZ

3 2

Już teraz jest bez wsparcia. bo chyba nie nazwiesz ratowaniem Autosanu tych propagandowych działań. Widziałeś poważnego inwestora co wyłożył kapitał i technologie. Prezesi się zmieniają, zakład kuleje, kary trzeba będzie płacić a miasto straci dofinansowanie na dworzec, jak nie otrzyma na czas zamówionych autobusów. Do końca roku okaże się wszystko. Kryminał nie potrzebujemy i jako mieszkańcy nie chcemy w mieście. A tych pieniędzy i tak nie widać bo miasto zadłużone jak nigdy, powiat na granicy upadłości, a szpital zadłużony nawet w parabankach. Gdzie te pieniądze, co miały tak wartko płynąć za pisem. 11:24, 06.09.2018


PragmatykPragmatyk

2 0

@Zzzz
Reasumując, Autosan za panstwa kadencji zniknie jak poranna mgła, projekt związany z powstaniem więznienia zostanie przez was zamknięty. Około 1000 potencjalnych miejsc pracy, spisujemy na straty.... Jeszcze jedno, to że 400 czy 500 osób w waszej ankiecie zagłosowało przeciw budowie więzienia, nie uprawnia was w żaden sposób do falszowania rzeczywistosci i pisania o WIĘKSZOSCI Sanoczan będących przeciw budowie tegoż. 13:43, 06.09.2018


POPIERAM JAKUBAPOPIERAM JAKUBA

13 11

Widać że jest najlepszym kandydatem. Pierwszy ogłosił start. Pierwszy zarejestrował komitet I Pierwszy ogłosił program. A więc czas na Pierwszy wynik w wyborach. Głosy z naszego biura masz zagwarantowane. 11:13, 06.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

internautainternauta

12 11

Wreszcie jest program i to bardzo dobry dla każdego mieszkańca Sanoka osobiście nie ma dla mnie znaczenia kto do jakiej partii należał czy należy liczy się to co chce dobrego zrobić jego osobowość oraz program który będzie rozliczony i oceniony po kadencji.Tyle inwestycji co zrobił p.Niżnik dla powiatu i miasta to jeszcze długo nie znajdzie się taki starosta.Brawo Demokraci. 11:57, 06.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PomysłPomysł

12 15

Matyszewski powinien dołączyć do Osiki I wtedy wybory wygrane w pierwszej turze . Sanok by się zmienił na lepsze. 12:01, 06.09.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

PiotrekPiotrek

5 2

Chyba żartujesz. Tomasz wyznaje pewne wartości i nie po drodze mu z ludźmi popierającymi KOD, różne "mniejszości" czy jakieś "czarne protesty". 12:24, 06.09.2018


zzzzzz

2 6

Wątpię żeby z pisowcami nawet byłymi, ktoś jeszcze chciał rozmawiać. Tym bardziej, że zdrajcy nikt nie zaufa. 12:30, 06.09.2018


Ja i tak głosuję na Ja i tak głosuję na

11 16

Tylko Pioro 12:09, 06.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ziomziom

10 14

Demokraci tak, Kuba tak, rozwój tak, widzę wreszcie szansę na normalność w Sanoku. Będę na was głosował, bo wojenek domowych obecnych pisobraci mam już dość. 12:56, 06.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MaciekMaciek

9 13

Kubę znam od podstawówki, to porządny i uczciwy facet. Jeżeli chodzi o Niżnika, to może was wkurza, ale tyle kasy ile on zassał dla Sanoka gdy był Starostą, to obecni włodarze nawet przy pisowskim wsparciu mogą tylko pomarzyć. Naprzód Demokraci, odnówcie Sanok. 12:56, 06.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

błoniebłonie

10 13

Hej Hejterzy, Demokraci przedstawili spójny, logiczny, ambitny program. Jeżeli będą rzeczywiście wsłuchiwać się w głos i pomysły mieszkańców to istnieje szansa, że Sanok będzie się rozwijał i piękniał. Dajmy im szansę. Obecna ekipa jak na razie walczy sama ze sobą, my mieszkańcy tylko im w tym przeszkadzamy krytykując ich pisowską wojenkę. 12:57, 06.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

biesbies

8 7

Widzę, że większość antydemokratycznych pieniaczy to sprawdzona w hejterskich popisach ekipa Matusza - Tadeusza. Wszystko jedno, obaj są siebie warci, choć czekam na ich programy, bo na razie echo. 12:57, 06.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

osaosa

8 12

Program obywatelski, nie polityczny. Jeżeli ktoś nie chce żeby samorząd traktował go jak partnera to niech dalej głosuje na obecną ekipę. Mój głos oddam na Demokratów, bo dość mam nepotyzmu w Sanockich władzach. 12:58, 06.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ZamyslonyZamyslony

17 3

Czy to nie aby p.Blecharczyk obiecywał budowę, hotelu i centrum kongresowego na Bloniach bądz w Olchowcach, chyba w drugiej kadencji, kładka nad Sanem też przez 12 lat pojawiała się i znikała po wyborach ;) Zapomnieliscie Panstwo dodać jeszcze ruchome schody z Błoni do Centrum ;) To też był stały punkt programu, Słonca Bieszczad ;) 13:09, 06.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

zawodowieczawodowiec

12 7

Matuszewski to niezły piłkarz, potrafi świetnie dryblować na przedpolu, a na końcu strzelić samobója do własnej bramki. Jak chcecie żeby przyszły burmistrz słuchał tylko zaplecza kiboli, to głosujcie na "zawodowca z Berezki". 13:11, 06.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

osaosa

10 13

?Sanocki bank CV?, to świetny pomysł. Jak zatrzymacie młodych w Sanoku to będę na was zawsze głosował. Kuba masz mój głos. 13:32, 06.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

StudentStudent

8 15

Jestem młodym człowiekiem, kończącym właśnie studia. Z wielką nadzieją na lepsze życie postanowiłem się kształcić, by móc wrócić do mojego rodzinnego miasta, pracować założyć rodzinę.... ale ja pytam do czego??... do nowych ulic, dróg... po których i tak ludzie w moim wieku nie chodzą?... Nie tędy droga niestety... Zarówno ja jak i wielu moich kolegów i koleżanek niestety wyjechało z Sanoka i mimo wielkiej chęci powrotu nie zrobi tego, bo nie chce pracować w Pasie po studiach... Nadzieja pozostaje w nowym zarządcy naszego, jakże wspaniałego Miasta. Osobiście popieram Pana Jakuba Osikę który w swoim programie stawia również na młodych ludzi takich jak ja. Trzymam kciuki! 13:38, 06.09.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

komuchkomuch

0 3

Za komuny studiowało 10% chętnych (musieli zdać egzamin i tylko na jednej uczelni)- sadząc po "analizie" przeprowadzonej przez Studenta, "studiują" teraz wszyscy, którzy chcą - tak dla elementarnej wiedzy:" ...w Pasie..." poprawnie Panie student "...w Pass-ie". Na tę chwilę, PASS
to za wysokie progi. 19:09, 06.09.2018


StudentStudent

0 0

Widzę, że czytanie ze zrozumieniem jest Ci zupełnie obce. Gdybyś skupił sie na treści, a nie jedynie na formie, może byś zrozumiał treść i konkluzję mojej wypowiedzi. Proponuję powtórzyć podstawówkę, a zwłaszcza czytanie ze zrozumieniem. Zabłysnąłeś korektą mojego kolokwializmu - zapewne firma "Pass" nie jest Ci obca i czujesz się w niej jak w domu. Gdybym na kazdej zmianie mijał jej szyld zapewne stałbym się takim jak Ty "ekspertem". Odnośnie komuny, widac, że zatrzymałes się w tamtym okresie. My jej dziękujemy i mam nadzieję, że nie Nowy Burmistrz nie bedzie szedł w jej kierunku. 09:13, 08.09.2018


osaosa

7 16

Czytając komentarz studenta aż serce mi rośnie. To znaczy, że młodzi chcą wracać do naszego kochanego Sanoka, tylko muszą mieć motywację i nadzieję na pracę i rozwój po studiach. Demokraci, Kuba, wierzę, że spełnicie wasze obietnice wobec młodych. Będę was sprawdzał w działaniu. Jak dotrzymacie słowa przyszłe wybory macie w kieszeni. 13:50, 06.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ankaanka

9 15

Do studenta - wlasnie taki program na rozwoj i zatrzymanie mlodych ludzi ma Laczy nas Sanok i Tomasz Matuszewski.....zapraszamy dzis do sali gobelinowej Zamku na prezentacje programu o godz.17 13:51, 06.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ziomziom

6 11

Matusz, jak nie chcesz zniknąć politycznie i zawodowo po przegranych wyborach, to dołącz do Demokratów na dobrych warunkach. Oni potrafią łączyć i wykorzystywać to, co dobre dla Sanoka. Twój plan na sport w Sanoku jest ok i to tyle. Potrafisz haratać w gałę, to w zgranej drużynie coś ugrasz. Z obecnymi "kolegami z boiska" przepadniesz jak ciotka w Czechach. Tylko Kuba i Demokraci z "Piórem" pójdziecie bez gaci. 14:10, 06.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ONON

10 7

Wszystko to opowiadanie bajek. Wali mnie to, jakie nazwisko będzie burmistrzem. Każdy myślący człowiek wie, że tylko burmistrz ze wsparciem z sejmiku, z sejmu , generalnie z "góry" ma możliwość rozwijania Miasta - nieważne czy to Sanok czy Krosno czy jakaś tam Berezka. Ludzie myślcie! nie oddajcie Sanoka w ręce człowieka który nie będzie miał poparcia tak jak ma obecny! 21:07, 06.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Nowym Burmistrzem SaNowym Burmistrzem Sa

5 7

Panie Jakubie dam panu rade,przyłącz sie pan do przyszłego burmistrza pana Matuszewskiego bo samotnie nic pan nie ugra. 1% poparcie od isanoka i to max. 01:08, 07.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Jest dobrzeJest dobrze

4 5

Kuba wiesz doskonale, że jedyne szanse masz Ty i Pióro - dlatego jestem spokojny o Sanok. Po mijającej kadencji widać, że potraficie się dogadać. 10:29, 07.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ten co został w Sanoten co został w Sano

8 3

Świetne hasło "Sanok ODNOWA", czyli co stara ekipa będzie rządzić ODNOWA. REWELACJA. Były burmistrz (tyle lat u władzy ), o nawet starosta (też miał i mógł obecnie się wykazać), radny obecnej kadencji no i gwiazda PO - nic dodać nic ując. 21:18, 08.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Co za kretynizm...Co za kretynizm...

4 1

"Zaproponujemy ?sanocki bank CV?, w którym znajdą się absolwenci sanockich szkół i uczelni i którzy na preferencyjnych warunkach będą zatrudniani przez okolicznych przedsiębiorców."

Jestem sanoczaninem po jednym z uniwerków powszechnie znanych i cenionych w kraju. Czyli co ja już jestem skreślony? Bo co? Bo wyjechałem do większego miasta na konkretne studia i teraz nie mam po co wracać do mojego miasta?! 22:18, 08.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Anna K.Anna K.

4 2

A oto "przepis" na wygranie wyborow : wyodrebnic wazniejsze problemy(albo je wymyslic jak nie ma prawdziwych) i przekonac ludzi ze Wy je rozwiazecie/zalatwicie. Zart...byc moze, prawda...troche prawdy w tym jest). TYLKO trzeba byc madrym wyborca !!! Gdyz inaczej wygrywaja ludzie tacy jak Trump czy PIS. A to nie jest dobre, Polacy. 23:24, 09.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

erykeryk

4 4

Tylko Pióro , jego dokonania mówią same za siebie,obwodnica , dworzec, basen, kilometry dróg i chodników, imprezy dla ludzi,a tych nygusów z PO i N pogonić na cztery strony świata.. 20:55, 12.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

RudzielecRudzielec

2 5

Mamy okazje zmienic nasz Sanok! Zmienic na wolne i lepsze! Mozemy wybrac zapomniane slowo ,,DEMOKRACJA" Sanok OdNowa =Sanok dla wszystkich ludzi. Dajmy szanse Jakubowi! Moze uda mu sie przelamac skuty SanoK 20:30, 13.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PRzyjacielPRzyjaciel

2 4

Dzis nie rozumiem czym mamy sie chwalic>? Mlodzi ludzie z Podkarpacia rozsiani po Swiecie?. Zwolajmy tych, ktorzy zmienia nasz malo demokratyczny Dom. Dajmy szanse mlodszym.Inaczej patrzacym.
Tym ktorzy udowodnili, ze zalezy im na ludziach, dzieciach, przyszlosci.
Wolna Demokracja i Jakub Osika na Burmistrza! 20:35, 13.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

piotrpiotr

4 3

Mieszkam od lat za granica. I choc bardzo tesknie za Sanokiem, nie wyobrazam sobie mojego kochanego miasta pod rzadami pana P itd?
Chcialbym i Was serdecznie namawiam do wyboru czlowieka, ktory nasze miasto zawsze nosil w sercu. Moze myslicie, ze serce jest za bardzo po lewej, ale to nie TO! Serce zawsze bijace dla miasta i nie szukajace niemego poklasku. Stworzmy sobie inny , dobry, nasz Sanok! 20:40, 13.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

j24j24

3 0

Tomasz Matuszewski wygra na 100% - tylko czy w pierwszej czy 2 TURZE ? ? 19:30, 27.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© isanok.pl | Prawa zastrzeżone