Zamknij

13:09, 31.10.2018
W Bieszczadach Niskich powstała kolejna atrakcja służąca edukacji ekologicznej pn. ?Karpacki entomo - zieleniec?. Znajduje się na terenie Ośrodka Wypoczynkowo- Rehabilitacyjnego w Caritas w Myczkowcach, pomiędzy budynkiem Centrum Informacji o Obszarach Natura 2000 a zwierzyńcem (wybieg z lamami). W listopadzie 2017r. na terenie Ośrodka w Myczkowcach zostało zrealizowane zadanie ?Karpacki entomo ? zieleniec?, w ramach projektu Karpackie Inicjatywy II realizowanego przez Stowarzyszenie Ekopsychologia dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach projektu nasadzono żywopłoty z kilkudziesięciu rodzimych gatunków drzew i krzewów oraz zamocowano 10 szt. tablic z questem entomologicznym. Przy ciągu pieszo-jezdnym obok omawianego obiektu znajduje się 6 szt. tablic o wymiarach 1,5 m x 1 m z opisami roli owadów zapylających i pożytecznych w środowisku. Na zieleńcu znajduje się także kilkadziesiąt domków dla pożytecznych owadów zapylających wykonanych z naturalnych surowców. W październiku br. zrealizowano zadanie pn. ?Karpacki Entomo-zieleniec ? etap II?, polegające na zakupie, transporcie i montażu na terenie powstałego zieleńca, ponad 50-ciokrotnie powiększonych siedmiu modeli owadów chronionych występujących w polskich Karpatach. Są to: biegacz urozmaicony, nadobnica alpejska, kozioróg dębosz, niepylak mnemozyna, krasnopani hera, modliszka oraz pszczoła miodna. II etap projektu został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Zadaniem przedmiotowego zieleńca jest edukacja ekologiczna mieszkańców i turystów w oparciu o atrakcyjne i fotogeniczne powiększone modele owadów chronionych, wpisanych do załącznika nr II Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG ? istotnych dla powstawania Obszarów Specjalnej Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Potężne modele owadów, miododajne rośliny, hotele dla owadów i entomologiczny quest przyczynią się do poznania i czynnej ochrony owadów pożytecznych w Karpatach i innych częściach Polski. Autorami zieleńca i pomysłodawcami projektu są ks. Bogdan Janik ? dyrektor OWR Caritas w Myczkowcach oraz Piotr Kutiak podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta Sanoka i przewodnik beskidzki. źr.fot.: P.Kutiak Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Karpaty/FB
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA
© isanok.pl | Prawa zastrzeżone