Zamknij

przygotowywanie posiłków
StPr/19/0963
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Szczegółowe informacje dostepne są na stronie http://www.straz.sanok.pl Dokumenty należy składać do 15.10.2019
StPr/19/0965
data rozpoczęcia pracy od 16.09.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

do uzgdn.
StPr/19/0951
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2019
wynagrodzenie od 7 300 - 8 000 PLN

do uzgodnienia
StPr/19/0960
data rozpoczęcia pracy od 13.09.2019
wynagrodzenie od 3 900 - 5 300 PLN

Utrzymywanie czystości pomieszczeń
StPr/19/0952
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2019
wynagrodzenie od od 1 687,5 PLN

Sprzątanie klatek schodowych
StPr/19/0956
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Montażysta wyrobów poliamidowych
StPr/19/0943
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

przygotowywanie posiłków
StPr/19/0946
data rozpoczęcia pracy od 20.10.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

wg programu stazu
StPr/19/0934
data rozpoczęcia pracy od 20.09.2019
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

do uzgodnienia
StPr/19/0936
data rozpoczęcia pracy od 10.09.2019
wynagrodzenie od 3 000 - 4 000 PLN


© isanok.pl | Prawa zastrzeżone