Zamknij

Wojciech Blecharczyk - kandydat do Sejmiku Wojewódzkiego

20:44, 09.10.2018 | artykuł sponsorowany

Szanowni Wyborcy

Po czterech kadencjach zaangażowania w samorządność (w latach 2002-2014 piastowałem urząd burmistrza Sanoka) zdecydowałem się kandydować do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. To głęboko przemyślana decyzja. Uważam, że zarówno moje wykształcenie, jak i doświadczenia, gromadzone w pracy zawodowej, a także w działalności społecznej w organizacjach o zasięgu krajowym (Narodowa Rada Ekologiczna, Liga Ochrony Przyrody, Polski Komitet Olimpijski) upoważniają mnie do tego. Mam duży zasób wiedzy, obserwacji i przemyśleń, znam materię, z którą jako radny Sejmiku miałbym się mierzyć na co dzień, godnie i uczciwie reprezentując swoich Wyborców.  

    Sejmik województwa jest organem samorządowym wyposażonym w prerogatywy wpływające na jakość życia setek tysięcy mieszkańców. Dlatego nikomu, kto poważnie traktuje obowiązek świadomego wyboru jego reprezentantów, nie mogą być obojętne personalia zasiadających w jego ławach. Zwłaszcza teraz, gdy wybory stają się swego rodzaju plebiscytem mającym przesądzić, czy Polska będzie nowoczesnym, demokratycznym krajem, w którym rządząca większość szanuje prawa mniejszości, czy też stanie się żałosną kalką odrzuconej przeszłości.

    Nie chcemy powrotu starego systemu, chcemy Polski, której gospodarzami są wszyscy, a ci, którzy z ich woli sprawują władzę, na równi ważą interesy każdego, bez względu na jego poglądy i przynależność.  

     Nie chcemy żyć w kraju, w którym o wsparciu czerpanym z budżetu decyduje przynależność do partyjnej koterii. Dlatego chcemy wprowadzenia jasnych i przejrzystych procedur, aby spełniająca określone kryteria gmina, starająca się o dofinansowanie z budżetu, dostała je bez względu na to czy jej wójt, burmistrz jest członkiem tej albo innej partii, czy większość radnych tworzy taką, a nie inną koalicję. Polska jest jedna, Polska jest wspólna!

    Zapewniam, że jeśli zostanę wybrany, na pewno nie przyłączę się do żadnej grupy korumpującej społeczeństwo w imię interesów partyjnych. Natomiast ze wszystkich sił będę dążył do wypracowania mechanizmów transparentnego zarządzania województwem. Dość płacenia naszymi wspólnymi pieniędzmi za posłuszeństwo przy urnach!

    Nie godzę się na utrwalanie niezdrowej sytuacji, że obok świetnie rozwijających się ośrodków wegetują samorządy niedoinwestowane, zapomniane przez decydentów. Dlatego mówię: dość łożenia na i tak majętną północ województwa, dość pomijania w planach inwestycyjnych ubogiego południa.

    W kwestii całego Podkarpacia najwyższy czas postawić rządzącym szereg pytań m.in: dlaczego tylko się mówi o wielkim potencjale naszego przeuroczego zakątka Polski, o jego walorach ekologicznych, niezdewastowanym środowisku, o przygranicznym położeniu, które dla dobra tego regionu i pomyślności jego mieszkańców należałoby zdyskontować? Dlaczego podróż na południe województwa to wciąż droga przez mękę? Dlaczego przez tyle lat nie można doczekać się jasnego podziału naszych gór na część objętą ścisłą ochroną i część przeznaczoną pod inwestycje w bazę turystyczną?

    Są też inne pytania, które w trosce o przyszłość Podkarpacia trzeba postawić: dlaczego pozyskiwanie inwestorów z branż opartych na nowoczesnych technologiach postępuje w naszym województwie, za wyjątkiem Rzeszowa, tak opieszale? Dlaczego ośrodki miejskie nie mają równych szans na programy inwestycyjne: w lecznictwie, edukacji czy komunikacji? Dlaczego samorząd wojewódzki nie potrafi stać się patronem swoistej kooperacji międzygminnej, rozwijanej na zasadzie: partner biznesowy jednego miasta czy gminy szuka dostawcy, podwykonawcy w innej miejscowości w okolicy? Dlaczego nie wszystkie firmy i branże nie mają szans na wspólną wojewódzką promocję czy udział w misjach gospodarczych?

    Znam odpowiedź na wiele tych pytań i znam ludzi, z którymi mogę szukać odpowiedzi na pozostałe. Chcę się tym zająć. W Sejmiku chcę być przedstawicielem nie tylko Sanoka, z którego się wywodzę i nie stolicy województwa, z którą wiąże mnie praca na uczelni, ale także rzecznikiem podkarpackiej wsi, zielonych Bieszczadów i niedoinwestowanych miast i miasteczek południowej części Podkarpacia. Mój stały kontakt z samorządowcami, ze studentami i przedsiębiorcami sprawia, że znam ich bolączki, oczekiwania i ambicje. Jako radny Sejmiku Wojewódzkiego chcę być ich wyrazicielem.

    Jeżeli tak mnie Państwo postrzegacie, jeżeli uważacie, że rola radnego Sejmiku, jaką nakreśliłem, pokrywa się z Państwa oczekiwaniami, proszę o wsparcie i oddanie na mnie głosu 21 października. Będę wdzięczny.

 

dr Wojciech Blecharczyk

Lista 4, okręg wyborczy nr. 5, miejsce 2
Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska

Materiał sfinansowany przez KKW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska 

(artykuł sponsorowany)
REKLAMA
© isanok.pl | Prawa zastrzeżone