Zamknij

Upadek PBS-u: Sanok traci 4.2 mln zł

14:15, 21.01.2020 | RED/ UM Sanok
REKLAMA
Skomentuj

- Gmina Miasta Sanoka utraci 42, 6 procent ulokowanych w banku środków, co daje kwotę 4,2 mln złotych. 2mln zł z tej kwoty to środki na inwestycje, pozostałe dotyczą wydatków bieżących jednostek podległych gminie - poinformował dzisiaj zastępca burmistrza ds. rozwoju Artur Kondrat.

Sanok znalazł się w grupie 35 samorządów, które – będąc klientami PBS – zostały poinformowane o utracie środków. Skarbnik miasta Bogdan Florek, wyjaśnił dlaczego samorząd był klientem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, pomimo sygnałów o trudnej sytuacji finansowej placówki. -  Umowa z PBS-em została zawarta w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych. Odbył się przetarg i Podkarpacki Bank Spółdzielczy

przedstawił najlepsze warunki. Nie było podstaw, by odrzucić ofertę PBS-u. Przed podpisaniem umowy przedstawiciele PBS zapewniali o dobrej realizacji programu naprawczego oraz bardzo dobrych wynikach za półrocze 2019 roku – poinformował dziennikarzy skarbnik Bogdan Florek.

Zastępca Burmistrza ds. Oświaty mówił o środkach utraconych w podległych mu jednostkach: miejskie szkoły straciły ponad 314 tys. złotych. W tej utraconej kwocie są m.in. środki potrzebne na realizację programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 6 (12 770 zł) oraz środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ponad 67 tys. zł). Podczas konferencji wiceburmistrzowie Grzegorz Kornecki i Artur Kondrat zapewnili, że miasto zachowało płynność finansową, zostaną w terminie wypłacone wynagrodzenia pracownicze, świadczenia 500 plus i świadczenia opiekuńcze, nie są zagrożone inwestycje: budowa łącznika do obwodnicy z ul. Łany i przebudowa ulic Pomorskiej i 1000-lecia.

 

(RED/ UM Sanok)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (2)

do przeczytaniado przeczytania

2 0

Czy Panowie czytali opinię biegłego rewidenta?? Pan Skarbnik na pewno, tak
Poznań, dnia 27 maja 2019 roku

https://www.pbsbank.pl/docman-wszystko/wyniki-finansowe/122-opinia-bieglego-rewidenta/file


Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem.

Załączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Bank w dającej się przewidzieć przyszłości tj. co najmniej 12 miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy (od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku). Bank jest w trakcie realizacji Programu Postępowania Naprawczego Podkarpackiego Banku Spółdzielczego na lata 2016-2020. (...) Po dacie bilansowej, tj. 31.12.2018 roku, Bank odnotował niedobór funduszy własnych skutkujący naruszeniem norm płynności i adekwatności kapitałowej. Naruszenie przez Bank wymogów ustawowych, administracyjnych oraz rozporządzeń wykonawczych może mieć wpływ na założenie zachowania kontynuacji działalności i załączone sprawozdanie finansowe.

Na dzień 31.12.2018r. Bank nie spełniał minimalnych wymogów kapitałowych w odniesieniu do wielkości funduszy własnych określonych art. 128 Prawa bankowego oraz minimalnych poziomów regulacyjnych norm kapitałowych dla współczynnika kapitału Tier I i współczynnika kapitału podstawowego Tier I (CET1). W oparciu o przeprowadzone przez nas procedury informujemy, że stwierdziliśmy przypadek nieprzestrzegania przez Bank w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, obowiązujących regulacji ostrożnościowych, określonych w odrębnych przepisach wskazanych powyżej dotyczącego przekroczenia nadzorczej normy płynności M3 o której poinformował UKNF pismem z dnia 3 stycznia 2019 roku. 15:54, 21.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Łącznik dw 886Łącznik dw 886

0 0

A co z budową łącznika dw 886 od Ronda Beksińskiego do obwodnicy? 14:49, 22.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© isanok.pl | Prawa zastrzeżone