Zamknij

Jak dobrać odpowiednią strategię inwestycyjną?

09:24, 02.06.2022 | .

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej należy określić indywidualną, dopasowaną do swoich potrzeb strategię. Jej zbudowanie wymaga określenia celu, wyznaczenia horyzontu czasowego, a także oszacowania poziomu akceptacji ryzyka.

Cel inwestycyjny

Od określenia celu inwestycyjnego należy rozpocząć budowę indywidualnej strategii. Przyszły inwestor musi zastanowić się, czy zależy mu na inwestycjach, mających na celu ochronę wartości kapitału, czy pomnażanie zysku. Powinien wiedzieć, na co przeznaczy ewentualne zyski: czy jest to marzenie o nowym samochodzie, zabezpieczenie swojej przyszłości podczas emerytury, czy zakup mieszkania dla dziecka. Jedni chcą z wypracowanych zysków korzystać, za kilka lat, inni pragną utrzymywać się z inwestycji. Odpowiedź na to pytanie pozwoli w przybliżeniu określić horyzont czasowy inwestycji. 

Horyzont czasowy

Z reguły inwestycje określa się w horyzoncie krótkoterminowym, średniookresowym i długookresowym. W pierwszym przypadku wypracowane zyski będzie można wykorzystać w niedalekiej przyszłości, np. za rok, czy dwa. W inwestycjach średniookresowych myślimy o korzystaniu z zamrożonego kapitału w perspektywie kilku lat. Inwestycje długoterminowe mają na celu zabezpieczenie przyszłości. Mając długofalowe inwestycje w portfelu, dopiero można zaryzykować realizację celów krótkookresowych, które z reguły są bardziej zagrożone stratą. 

Ryzyko inwestycyjne

Każdy rodzaj inwestycji charakteryzuje inne ryzyko. Inwestor musi mieć świadomość, jakie jest zagrożenie utraty kapitału, jeszcze zanim podejmie decyzję. Wyróżnia się inwestycje o niskim, średnim, wysokim i podwyższonym ryzyku. Nie trzeba jednak ograniczać się do jednego rodzaju inwestycji. Portfel inwestycyjny można dywersyfikować i budować go z aktywów o niskim ryzyku, a także o wysokim stopniu ryzyka. Dla jednych inwestorów odpowiedni będzie podział 50/50, dla innych 70/30. Wiele zależy od odporności na stres i cech osobowości inwestora. 

Tak zbudowana strategia inwestycyjna powinna być co jakiś czas weryfikowana. Może okazać się, że nie przynosi oczekiwanych efektów. Wtedy można ją zmodyfikować, aby poprawić jej skuteczność. Trzeba również pamiętać, że wraz z wiekiem zmieniają się preferencje, a jednocześnie uwarunkowania rynkowe. Trzeba je uwzględniać w swoich założeniach i zrezygnować z nierentownych inwestycji, a jednocześnie zwiększyć, te, które przynoszą zysk. 

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Caspar TFI oraz Caspar Asset Management SA informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%