Zamknij

Spadek dla dzieci z pierwszego małżeństwa

11.19, 13.07.2022 materiał partnera

Jeśli wstąpiliśmy w drugi związek małżeński, musimy liczyć się z tym, że naszymi spadkobiercami i tak pozostają także dzieci z pierwszego małżeństwa. Bywa tak, że przez lata budujemy majątek już z nową żoną czy mężem, ale jednak nasz udział po śmierci i tak przypadnie również dzieciom z poprzedniego małżeństwa. Bywa to kłopotliwe, a niekiedy wręcz niesprawiedliwe. Czy są jakieś sposoby, aby ograniczyć lub wyłączyć do prawo do dziedziczenia? O czym należy pamiętać, podejmując jakiekolwiek kroki formalne czy prawne? Jak doprowadzić do spełnienia naszej woli? O tym w dzisiejszym artykule.

Dziedziczenie według ustawy a testament

Zasadniczo cały majątek materialny zgromadzony przez człowieka podlega dziedziczeniu. Zgodnie z polskim prawem spadkobiercami są w pierwszej kolejności małżonek oraz dzieci zmarłej osoby. Nie ma przy tym rozróżnienia na dzieci z ostatniego czy poprzedniego związku – wszystkie mają równe prawa. Zgodnie z polskimi przepisami dziedziczenie w pierwszej kolejności wyklucza innych spadkobierców. Gdy więc nie żyje małżonek, a dzieci tak – to one dziedziczą całość majątku po zmarłym rodzicu. Dopiero brak dzieci włącza możliwość otrzymania spadku przez kolejne osoby. Należy też pamiętać, że do dziedziczenia dochodzi wyłącznie aktualny małżonek osoby zmarłej.Warto jednak zaznaczyć, że na nasze życzenie nie musi dojść do dziedziczenia ustawowego. Mamy bowiem prawo do spisania w odpowiedni sposób swojej ostatniej woli. A ona może być inna, np. wykluczająca dziecko z poprzedniego związku z dziedziczenia.Jeśli jest taka nasza wola, powinniśmy zadbać o spisanie testamentu. W tym dokumencie (warto pamiętać, jakie cechy musi mieć, by być ważny) możemy dowolnie rozdysponować własnym majątkiem. Możliwe jest napisanie, że nasz aktualny majątek (np. udział w majątku wspólnym małżeńskim) ma dziedziczyć druga żona czy mąż oraz wspólne dziecko bądź dzieci. Testament można spisać własnoręcznie bądź u notariusza.

Więcej w artykule: Dziedziczenie przez dziecko z poprzedniego małżeństwa

Pominięcie dziecka z poprzedniego małżeństwa w testamencie

Ustalenie w testamencie, kto ma dziedziczyć – ale z pominięciem dziecka z poprzedniego małżeństwa – aktywuje dla tego dziecka roszczenie o zachowek. Zgodnie z Kodeksem cywilnym wysokość zachowku jest określona jako połowa udziału, który przypadłby spadkobiercy, gdyby doszło do dziedziczenia z ustawy. W niektórych przypadkach (tj. w sytuacji dziecka małoletniego oraz osób trwale niezdolnych do pracy) udział ten wynosi więcej, a dokładnie dwie trzecie.Jeżeli jeszcze za życia rodzic przeniesie na swoje dziecko z drugiego małżeństwa własny majątek, to także nie uchroni przed zachowkiem dla dziecka (dzieci) z poprzedniego związku. Nie będzie wprawdzie masy spadkowej, ale darowizna ta i tak traktowana będzie jak majątek zmarłego. Wyjściem w tej sytuacji jest umowa dożywocia. Przeniesienie na wspólne z drugiego związku dziecko nieruchomości w formie dożywocia (z zasady czynności płatnej) uchroni w przyszłości to dziecko przed roszczeniem o zachowek po śmierci rodzica–spadkodawcy.Jak więc widać, samo pominięcie w testamencie dziecka z pierwszego związku nie skutkuje jeszcze zablokowaniem mu drogi do majątku rodzica, który ponownie wziął ślub. Należy bowiem mieć na uwadze, że w większości przypadków dziecko będzie miało prawo do zachowku, który zasadniczo wynosi połowę wartości jego udziałów w spadku, gdyby nie było testamentu. Lepszym sposobem jest zatem umowa dożywocia. Ona daje obdarowanym prawa do nieruchomości i chroni ich przed roszczeniami finansowymi w przyszłości.

Źródło: Spadek.info

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%