Zamknij

Jak wygląda szkolenie wstępne z BHP?

11.02, 25.08.2022 .

Każda nowo zatrudniona osoba musi przejść szkolenie z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Bez niego nie można rozpocząć wykonywania obowiązków służbowych. Szkolenia BHP obejmują nie tylko nowych pracowników, ale również studentów odbywających praktyki oraz uczniów szkół zawodowych.

W każdej firmie, bez względu na jej profil działalności, bezpieczeństwo pracowników powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Z tego powodu szkolenia wstępne z BHP stanowią ważny element działań prewencyjnych, zapobiegających nieszczęśliwym wypadkom w trakcie pracy.

Z czego składa się wstępne szkolenie BHP?

Początkowe szkolenie z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest tak zwany instruktaż ogólny. Szkolenia BHP obejmują zapoznanie się z przepisami przeciwpożarowymi i udzielaniem pierwszej pomocy w trakcie wypadku.

Kolejnymi tematami poruszanymi na szkoleniu są ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny w danym przedsiębiorstwie. Następnie uczestnicy dowiadują się wielu praktycznych informacji dotyczących praw i obowiązków zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Instruktaż ogólny przeważnie trwa minimum 120 minut. Szkolenie jest przeprowadzane stacjonarnie.

Szkolenie wstępne BHP - część druga

Kolejny etap szkolenia BHP obejmuje szczegółowy instruktaż stanowiskowy. W trakcie trwania tej części uczestnicy dowiadują się o wszystkich potencjalnych zagrożeniach, wynikających z wykonywania czynności służbowych na danym stanowisku pracy. Następnie instruktorzy opisują skuteczne metody ochrony przed tymi zagrożeniami.

Część praktyczna polega m.in. na przedstawieniu prawidłowego używania środków ochrony osobistej (jeżeli ich używanie jest niezbędne na danym stanowisku). Długość drugiej części szkolenia wstępnego BHP jest zawsze indywidualnie ustalana przez instruktorów. Wynika to z faktu, iż każde stanowisko robocze jest inne, a co za tym idzie, różni się także rodzajem i liczbą potencjalnych zagrożeń.

Zgłoś się już dziś: Terraverde - szkolenia BHP Jasło

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%