Zamknij

Kurs na żurawie stacjonarne

18.54, 03.09.2022 .

Zagadnienie uprawnień pozwalających na pracę z urządzeniami wykorzystywanymi na budowach lub w punktach przeładunkowych jest bardzo złożone. Każdy z nas potrafi wymienić takie maszyny jak wóżek widłowy, dźwig, czy żuraw. Należy jednak pamiętać, iż dzielą się one na wiele rodzajów. Bardzo często, aby móc je obsługiwać, trzeba posiadać dodatkowe uprawnienia. Przykładem są żurawie stacjonarne, które wymagają legitymowania się poświęconym im pozwoleniem, aby móc na nich pracować.

 

Co obejmuje kurs żurawie stacjonarne?

Kurs na żurawie stacjonarne obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. W ich trakcie, kursant zostaje zaznajomiony z takimi aspektami jak:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

  • procedury postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych (awaria urządzenia, wypadek itp.)

  • podstawowe informacje dot. mechaniki i elektroniki

  • budowa, wyposażenie oraz systemy bezpieczeństwa, w które wyposażony jest żuraw.

Uprawnienia na żuraw stacjonarny najlepiej zdobyć w placówkach, które program kursu ściśle dostosowują do egzaminu kończącego naukę. Jest on przeprowadzany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Podejmując współpracę z działającym w ten sposób ośrodkiem szkoleniowym, kursant ma pewność, że w czasie przygotowań do zaliczenia będzie mógł się zapoznać się ze wszystkimi aspektami pracy operatora żurawia, które mogą zostać sprawdzone podczas egzaminu. Pomijając sam fakt podejścia do testu, będzie wyposażony w większą ilość wiedzy oraz umiejętności.

Gdzie można pracować po zdobyciu uprawnień na żurawie stacjonarne?

Żurawie stacjonarne są wykorzystywane w wielu miejscach. Wykwalifikowani operatorzy mogą znaleźć zatrudnienie m. in. w zakładach przemysłowych posiadających hale produkcyjne. Wspomniane urządzenia znajdują się bowiem bardzo często na ich wyposażeniu. Ponadto, są one wykorzystywane nie tylko przy liniach produkcyjnych, ale również podczas przenoszenia ciężkich ładunków. Mogą zatem znaleźć zastosowanie również w magazynach. Jako że aby zostać operatorem żurawia stacjonarnego konieczne jest zdobycie uprawnień, rynek pracy jest nieco bardziej hermetyczny niż w przypadku innych zawodów. Oznacza to mniejszą konkurencję i lepszy dostęp do atrakcyjnych ofert zatrudnienia. Oczywiście, pomaga to w znalezieniu lepiej płatnego zajęcia.

Po jakim czasie należy odnowić uprawnienia?

Uprawnienia żuraw stacjonarny są ważne przez 10 lat. Kiedy okres ich obowiązywania zbliża się ku końcowi, należy złożyć w Urzędzie Dozoru Technicznego wniosek o ich przedłużenie. W tym celu należy:

  • w ciągu ostatnich pięciu lat przez co najmniej trzy wykonywać pracę, w której wykorzystywano uprawnienia

  • należy ponadto złożyć pisemne oświadczenie dot. wypełnienia wyżej wymienionego kryterium - za kłamstwo grozi w tym przypadku odpowiedzialność karna!

Na szczęście, przedłużenie uprawnień jest bezpłatne, zaś wniosek można także wypełnić przez internet. Nie trzeba ponownie podchodzić do egzaminu organizowanego przez UDT. Raz zdobytą wiedzę i umiejętności możemy zatem wykorzystywać dożywotnio!

Ukończ kurs na żurawie stacjonarne i otwórz przed sobą nowe ścieżki rozwoju kariery zawodowej!

Kurs na żurawie stacjonarne jest świetną propozycję, które myślą o poszerzenie swoich kompetencji zawodowych, wykonując zawody techniczne. Zdobycie uprawnień pozwala na dołączenie do ograniczonego grona wysoko wykwalifikowanych pracowników. To z kolei otwiera drogę do uzyskania lepiej płatnego zatrudnienia. Zapraszamy do naszej placówki, w której przygotowujemy kursantów według wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%