Zamknij

Ulgi podatkowe - jak obniżyć podatek?

04:51, 05.03.2019 | RED

Rozliczając PIT 2018 możemy skorzystać z różnych ulg podatkowych, które odliczane są od dochodu i od podatku. Limity odliczeń są również wyższe. Ma to wpływ na niższy podatek do zapłaty albo wyższy zwrot nadpłaconego podatku. Ilość ulg jest ograniczona, natomiast ich stosowanie wiąże się z postępowaniem zgodnie z pewnymi regułami. Poniżej przedstawione są najpopularniejsze ulgi. Warto się z nimi zaznajomić.

Ulga na dzieci

Jest to jedna z najpopularniejszych oraz najkorzystniejszych ulg dla podatników w naszym kraju. W zależności od tego, ile ma się dzieci, odliczone od podatku mogą zostać odpowiednie kwoty. Od podatku można zatem odpisać:

  • 1112,04 zł -  chodzi o pierwsze dziecko;
  • 1112,04 zł – chodzi o drugie dziecko;
  • 2000,04 zł –  ulga przysługująca na trzecie dziecko;
  • 2700 zł - ulga na czwarte oraz kolejne dzieci w danej rodzinie.

Rodzinom z jednym dzieckiem oraz z dochodami rocznymi, które wynoszą powyżej 112 tys. zł nie będzie przysługiwała żadna ulga. Jeśli zaś chodzi osobę, które samotnie wychowuje jedno dziecko w związku pozamałżeńskim to skorzysta z ulgi wówczas, kiedy roczny dochód nie będzie większy niż 56 tys. zł. 

Rozliczenie wspólne 

Małżonkowie w niektórych sytuacjach posiadają możliwość dokonania wspólnego rozliczenia PIT. Jeśli zarabiają oni podobnie to tak naprawdę niewiele to zmieni. Jeśli zaś jedno z nich zarabia dużo mniej albo nie zarabia w ogóle, natomiast drugi małżonek zarabia tak dużo, iż przekroczyłby drugi próg podatkowy to można tego uniknąć poprzez rozliczenie wspólne z małżonkiem. W takiej sytuacji dochody będą podzielone są na dwoje, natomiast sama wysokość podatku będzie na poziomie 18 procent.

Darowizna

Wysokość należnego podatku można też obniżyć poprzez przekazanie darowizny na cele pożytku publicznego albo kultu religijnego. Podczas jednego roku nie może być z tego tytułu odliczone więcej niż 6 procent przychodu.

Ulga rehabilitacyjna

Jest to ulga dla osób niepełnosprawnych. Charakteryzuje się tym, iż można od podatku odliczyć koszty, które są związane z rehabilitacją oraz koszty leczenia. Aby można było z tej ulgi skorzystać to trzeba wykazać się dokumentacją, która potwierdzi poniesione koszty.

Honorowe krwiodawstwo

Oddawana krew jest traktowana jako rodzaj darowizny. Oznacza to, iż w rozliczeniu podatkowym można odliczyć 6 procent  przychodu. Za każdy oddany litr naszej krwi przysługuje nam ulga w wysokości 130 zł.

Ulga za internet

Jakiś czas temu ten rodzaj ulgi przysługiwał każdemu i był bardzo popularny. Obecnie nasze prawo daje możliwość odliczenia kosztów używania sieci internet tylko i wyłącznie osobom, które dotąd nie korzystały z tej możliwości.

Prawa autorskie

Prawa autorskie to tak zwane koszty uzyskania przychodu. Z tego tytułu można maksymalnie odliczyć nawet do 50 procent przychodu.

Ulga z tytułu zapłaty składek ZUS 

Jest to ulga w kwocie opłaconych albo pobranych od podatnika składek na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, chorobowe albo wypadkowe.

Ulga dla przedsiębiorców

Ulga ta dotyczy badania i rozwoju, a jej kwota to od 100 do nawet 200% wydatków, które zostały poniesione na tego rodzaj aktywność przedsiębiorstwa. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą jednak pamiętać, że nie mogą skorzystać z nowego systemu rozliczeń Twój e-PIT przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

(RED)
© isanok.pl | Prawa zastrzeżone