Zamknij

Wynagrodzenie kosztorysowe i ryczałtowe przy umowie o dzieło

11:49, 08.11.2019 | materiały partnera

Sposób ustalenia kwoty należnej wykonawcy dzieła może stanowić niewiadomą. Obecnie umowa o dzieło jest często spotykaną formą kontraktu zawieraną pomiędzy osobą zlecającą a wykonawcą. Budzi też wiele kontrowersji i obaw w momencie, gdy staje się przed propozycją podpisania takiej właśnie umowy. Jak określić wynagrodzenie należne wykonawcy?

Inaczej niż na etacie

Zarobki to kwestia, w której umowa o dzieło znacznie odbiega od powszechnie znanej umowy o pracę. Pracując na etacie sięgamy po kalkulator wynagrodzeń i wiemy, ile zarobimy w danym miesiącu. Dodatkowo kalkulator brutto i netto wskaże kwotę, która trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie składek m.in. na ubezpieczenia i do Urzędu Skarbowego jako zaliczka podatku.

W przypadku u mowy o dzieło jedyną należnością, jaką trzeba odprowadzić od wynagrodzenia, jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nie jest ona podstawą ubezpieczeń społecznych. Wyjątek od tej zasady stanowią umowy zawierane z własnym pracodawcą.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy o dzieło ustalić można na dwa sposoby: ryczałtowo lub kosztorysowo. W pierwszym przypadku nie ulega zmianie bez względu na to, czy wykonawca będzie musiał zaangażować się w wykonanie zadania bardziej, niż zakładał na początku. Jeśli okaże się, że wykonanie dzieła nie wiąże się z rażącą stratą, nie może on domagać się podwyższenia ryczałtu z tego tytułu. O tym, czy dodatkowe pieniądze mu się należą, zadecyduje Sąd. Trzeba jednak dopilnować, by pomimo niesatysfakcjonującej zapłaty zadanie wykonane zostało w ustalonym terminie. Wywiązanie się ze swoich obowiązków jest podstawowym warunkiem ubiegania się o rekompensatę.

Wynagrodzenie kosztorysowe

Wysokość wynagrodzenia można też określić na podstawie kosztorysu. Wykonawca planuje zakres prac i koszty związane z realizacją zadania. W takim przypadku mówimy o wynagrodzeniu kosztorysowym, a wykonawca i zamawiający mają prawo domagać się zmiany wysokości stawki.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop