Zamknij

Komu przysługuje urlop ojcowski? Co powinien zawierać wniosek o urlop ojcowski?

15:39, 15.05.2020 | RED

Regulacje w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spowodowały, że każdy ojciec zgodnie z Kodeksem Pracy posiada możliwość wybrania płatnego urlopu ojcowskiego. Jeśli oczekujesz na narodziny dziecka, sprawdź koniecznie ten artykuł. Zobacz, komu przysługuje urlop ojcowski oraz co powinien zawierać wniosek o urlop ojcowski.

Urlop ojcowski – kto może skorzystać z tego świadczenia? 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r.  w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków mówi wyraźnie o sposobie złożenia wniosku o urlop ojcowski. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.) spowodowała, że pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do urlopu ojcowskiego, który jest świadczeniem płatnym. Pracodawca ma bezwzględny obowiązek uznania prawidłowo złożonego wniosku o urlop ojcowski. Jeśli jesteś młodym ojcem i potrzebujesz wzoru dokumentu, sprawdź wniosek o urlop ojcowski na inewi.pl.

Na jakich zasadach otrzymasz urlop ojcowski.

Urlop ojcowski możesz otrzymać, jeśli spełniasz kilka podstawowych zasad. Przede wszystkim w przeciągu dwóch lat od urodzenia się dziecka nie korzystałeś z urlopu ojcowskiego, a jeśli tak, to nie wykorzystałeś go w pełni. Urlop ojcowski trwa łącznie 14 dni kalendarzowych i może być wybrany za jednym razem lub rozłożony na dwie części, czyli po tygodniu. Pracownik będący ojcem biologicznym lub poprzez przysposobienie ma więc 24 miesiące od daty urodzenia dziecka, by wykorzystać urlop ojcowski. Niewykorzystany urlop ojcowski we wskazanym terminie po prostu przepada. Ojciec adoptujący dziecko również ma 24 miesiące na skorzystanie z urlopu ojcowskiego, ale od momentu postanowienia sądu  o przysposobieniu dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. Co powinien zawierać wniosek o urlop ojcowski?

Urlop ojcowski – co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o urlop ojcowski należy złożyć pisemnie i dostarczy pracodawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Co dokładnie powinien zawierać wniosek o urlop ojcowski? Poprawnie wypełniony wniosek o urlop ojcowski powinien zawierać imię i nazwisko pracownika. Ważnym elementem jest okres, na który pracownik zamierza wykorzystać urlop ojcowski. Może to być 7 dni lub jednorazowo 14 dni. Prawidłowy wniosek o urlop ojcowski powinien zostać złożony z następującymi załącznikami:  

  • skróconym odpis aktu urodzenia dziecka
  • prawomocne  postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka – wystarczy kopia
  • oświadczenie ojca w sprawie urlopu ojcowskiego (potrzebne w sytuacji, gdy ojciec wcześniej korzystał z części urlopu ojcowskiego)
  • kopię decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego dziecka (jeśli posiadamy)

Jeśli po wykorzystaniu urlopu ojcowskiego będziesz potrzebował dodatkowych dni wolnego, nie ma przeciwwskazań, by wnieść do pracodawcy wniosek o urlop wypoczynkowy. Różnica będzie polegać jednak na tym, że pracodawca może odmówić zatrudnionemu wolnego akurat w danym terminie. Tak jak zostało wspomniane, wniosek o urlop ojcowski ustawowo powinien zostać przyjęty. 

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop