Zamknij

Inwestycja budowlana - jakie są niezbędne kroki w jej planowaniu?

21:18, 25.01.2021 | RED

Inwestycja budowlana to nie lada przedsięwzięcie, które będzie kosztować ogromną ilość pieniędzy. Jakie są niezbędne kroki w planowaniu takiej inwestycji budowlanej, jaką jest, chociażby budowa domu jednorodzinnego? Nie tylko będą potrzebne pieniądze, ale również wiele innych rzeczy. O czym należy pamiętać podczas planowania inwestycji budowlanej?

Formalności urzędowe i ekipa budowlana

Zanim pierwsza łopata zostanie wbita w ziemię, koniecznością jest załatwienie dokumentów urzędowych. Wśród takich dokumentów znajduje się: wypis i wyrys z planu miejscowego, oświadczenia o możliwości przyłączenia do poszczególnych sieci, opinię geotechniczną, badanie gruntu, zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy, oświadczenie kierownika nadzorującego budowę, projekt budowlany i jeszcze kilka innych, koniecznych dokumentów. Tak, trochę tego jest, ale jest to koniecznością, dzięki czemu w przyszłości będzie można zrealizować marzenia odnośnie do własnego domu. 

Biorąc pod uwagę wykonawców, zawsze warto kierować się opiniami innych osób. Wśród znajomych na pewno będą osoby, które już miały do czynienia z osobami tworzącymi dom od podstaw. Dzięki temu uda się wybrać ekipę budowlaną, godną zaufania.

Projekt budowlany

Odpowiednią uwagę należy poświęcić na projekt architektoniczno - budowlany, który musi spełniać wymagania klienta, jak również uwzględniać zapotrzebowania działki. W tym celu potrzebna będzie osoba, która jest architektem. Zanim zgodzimy się na współpracę, należy sprawdzić, czy jest ona wpisana na listę członków właściwego samorządu. 

Chodzi tutaj o uprawnienia budowlanego, które są koniecznością, jeżeli będzie tworzyło się projekt architektoniczno - budowlany, mający być w przyszłości zrealizowany. Taki projekt uwzględnia nie tylko potrzeby klientów odnośnie do samego domu, ale również uwzględnia zagospodarowanie całej działki, w tym, chociażby określenie sieci uzbrojenia terenu, określenie granic działki, układ komunikacyjny, czy nawet układ zieleni. Tak, nawet takie rzeczy muszą zostać określone z góry, co nie zmienia faktu, że w przyszłości plan zieleni będzie można nieco zmienić.

Rozpoczęcie prac budowlanych

Ostatnim etapem, przed formalnym rozpoczęciem prac budowlanych, jest ich zgłoszenie. Robi się to po otrzymaniu tablic informacyjnych i dziennika budowy z urzędu. W powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego składa się zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac. Jest to konieczność. Jeżeli nie zostanie ona zachowana, to na samego inwestora może zostać nałożona kara finansowa - chociaż może on nie do końca jej być świadomy. W takim zawiadomieniu znaleźć się musi m.in.: zaświadczenie potwierdzające, że kierownik budowy jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, informację o przewidywanych terminach rozpoczęcia i zakończenia robót, maksymalnej liczbie pracowników na budowie w poszczególnych okresach. Jak więc widać już samo planowanie inwestycji budowlanej to ogromna odpowiedzialność.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%