Zamknij

Nowe zasady promocji w sklepach

22:21, 03.11.2021 | .

Wiele wskazuje na to, że wkrótce w życie wejdą nowe przepisy mające za zadanie lepiej chronić konsumentów i bezpieczeństwo ich interesów. Wszystko to za sprawą dyrektywy unijnej ,,Omnibus” oraz autorskich propozycji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wyprzedaże i obniżki na nowych zasadach

Unijna dyrektywa Omnibus wprowadza wiele zmian mających zwiększyć ochronę konsumentów. Proponowane zmiany przewidują m.in. nowe obowiązki dla sprzedawców i usługodawców. Jedne z nich mają wyeliminować nieprawidłowości podczas wyprzedaży.

Chodzi tu o informowanie o cenach towarów i usług. Zmianie mają ulec zasady informowania przez sprzedawców towarów i usług o obniżkach cen. Usprawnienie zasad dotyczących informowania o zmianie ceny ma na celu uniknięcie nieuczciwych praktyk stosowanych przez sprzedawców polegających na zawyżaniu ceny towarów lub usług przed zastosowaniem obniżki, co ma kreować efekt fałszywej obniżki. Nowe zasady polegają na:

  • w przypadku obniżenia ceny produktu lub usługi obok nowej, niższej ceny będzie musiała znajdować się również informacja o cenie tego dobra lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki,
  • w przypadku przedmiotów lub usług będących w sprzedaży krócej niż 30 dni obok obniżonej ceny musi znaleźć się informacja o najniższej cenie produktu, która obowiązywała od dnia wprowadzenia produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki,
  • w przypadku produktów posiadających krótki termin przydatności obok obniżonej ceny przedsiębiorcy będą musieli zamieścić informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

Nowe reguły mają dotyczyć zarówno sklepów stacjonarnych, jak i internetowych.

Dotkliwe kary za nieprzestrzeganie przepisów

Adwokat podkreśla, że za nieprzestrzeganie przepisów może skutkować nałożeniem na przedsiębiorców sankcji finansowych. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej po stwierdzeniu złamania przepisów może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną do wysokości 20 tys. zł. Jeżeli zaś przedsiębiorca dopuści się przynajmniej trzykrotnego zaniedbania w okresie 12 miesięcy od pierwszego naruszenia, wtedy inspektor może nałożyć karę finansową do wysokości 40 tys. zł. Oprócz tego, adwokat podkreśla, że w niektórych przypadkach, po stwierdzeniu nienależytego wypełniani obowiązku informowania o obniżkach cen, przedsiębiorca może zostać obciążony karą pieniężną w wysokości do 10 % obrotu. Dotyczy to sytuacji stanowiących nieuczciwą praktykę rynkową, naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Termin wdrożenia nowych przepisów

Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek przyjąć i opublikować przepisy niezbędne do wykonania dyrektywy do 28 listopada 2021 roku oraz zacząć je stosować od 28 maja 2022 roku.

Zmiany w e-commerce

Wprowadzenie dyrektywy Omnibus przewiduje także nowe obowiązki dla e-commerce. Platformy handlu elektronicznego te będą miały obowiązek ujawnienia parametrów decydujących o widoczności produktów przedstawianych klientowi w wyniku wyszukiwania.

Tylko wiarygodne opinie

Właściciele sklepów internetowych, którzy na swoich stronach pozwalają na umieszczanie przez klientów opinii i rekomendacji będą mieli obowiązek udowodnienia, że dokonują oni weryfikacji wiarygodności i prawdziwości tychże opinii. Chodzi o to, że zamieszczone opinie mają pochodzić od klientów, którzy używali lub nabyli opisywany przez siebie produkt, a nie od losowych osób. Przedsiębiorcy będą mieli również zakaz wynajmowania osób, którzy nie używali lub nie kupili danych produktów, do pisania nieprawdziwych opinii o tych towarach.

Zakaz zawierania umów o świadczenie usług finansowych podczas wycieczek

Oprócz nowych przepisów wynikających bezpośrednio z unijnej dyrektywy Omnibus trwają również pracę nad autorskimi propozycjami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z nimi ma obowiązywać zakaz zawierania umów o świadczenie usług finansowych podczas spotkań zorganizowanych dla konsumentów w celu promocji i sprzedaży towarów lub usług. Spotkania te zwaną są w skrócie ,,wycieczkami” lub ,,pokazami”.

 

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%