Zamknij

Ulga dla klasy średniej – nowa propozycja Polskiego Ładu

22:25, 03.11.2021 | .

Polski Ład w swoich założeniach zapowiedział wdrożenie nowej ulgi podatkowej – tzw. ulgi dla klasy średniej. Zobaczmy, na czym miałaby polegać i kto mógłby z niej skorzystać.

Ulga dla klasy średniej

W ramach Polskiego Ładu rząd proponuje nową ulgę podatkową - ulgę dla klasy średniej. Doradca podatkowy twierdzi, że ulga ta została przygotowana przez resort finansów jako swego rodzaju rekompensata za negatywne skutki związane z podwyższeniem wysokości składki zdrowotnej oraz brak możliwości jej odliczenia.

Ulga dla klasy średniej ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Kto może skorzystać?

Z ulgi nie będą mogli skorzystać jednak wszyscy podatnicy. Zgodnie z założeniami ulga przysługiwać będzie wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy lub służbowego stosunku pracy. Podatnicy spełniający to wymaganie muszą oprócz tego osiągać przychód w przedziale od 68 412 do 133 692 zł rocznie, czyli od 5700 do 11 141 zł miesięcznie, który podlega opodatkowaniu według skali podatkowej.

Oprócz tego, ulga dla klasy średniej nie będzie obejmować podatników korzystających z 50% autorskich kosztów podatkowych. Oznacza to, że nie będą mogli z niej skorzystać przedstawiciele m.in. takich zawodów jak: architekci, artyści, czy dziennikarze. Ulga dla klasy średniej nie obejmie też osób na umowach zlecenie, umowach o dzieło i na działalności gospodarczej.

Aby mieć pewność, czy wykonując dany zawód możemy skorzystać z ulgi dla klasy średniej warto udać się do osoby takiej jak doradca podatkowy.

Wyliczanie ulgi dla klasy średniej

Ulgę dla klasy średniej będzie można rozliczać zarówno miesięcznie, jak i rocznie. Rozliczenie będzie polegało na odliczeniu od dochodu określonej kwoty, której wysokość uzależniona będzie od poziomu rocznych przychodów. Chodzi o przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy PIT, czyli przy zastosowaniu skali podatkowej (z wyłączeniem przychodów wolnych od podatku).

W ramach ulgi dla klasy średniej wprowadzono podział na osoby mające dochód w przedziale od 68 412 zł do 102 588 zł rocznie, czyli od 5 701 zł do 8 549 zł miesięcznie oraz od 102 588 zł do 133 692 zł rocznie, czyli od 8 549 zł do 11 141 zł miesięcznie. Różnica pomiędzy tymi grupami polega na sposobie wyliczenia ulgi.

Grupa pierwsza ma wyliczać kwotę ulgi na podstawie wzoru:

(P x 0,06684549 – 4572,00 zł) ÷ 0,17, gdzie P stanowi przychód wynoszący co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczający kwoty 102 588 zł

Grupa druga natomiast ma wyliczać kwotę ulgi na podstawie wzoru:

(P x (– 0,07346090) + 9821,75 zł) ÷ 0,17, gdzie P stanowi przychód wyższy od 102 588 zł i nieprzekraczający kwoty 133 692 zł.

Ulga również dla przedsiębiorców?

Polski Ład swoimi założeniami względem przedsiębiorców wzbudził wiele emocji, ponieważ nie wszystkie zaproponowane zmiany są dla nich korzystne. Nie inaczej jest również z ulgą dla klasy średniej. Rząd najwyraźniej w porę dostrzegł ten problem, bowiem szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber poinformował na swoim koncie na Twitterze, że premier Mateusz Morawiecki zalecił klubowi PiS zgłoszenie poprawki wprowadzającej ulgę dla klasy średniej dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które rozliczają się na skali podatkowej i zarabiają do 13 tys. zł miesięcznie. Poprawka miałaby dotyczyć tych, którzy mają przychód zaliczany do przychodu z działalności gospodarczej w przedziale ok. 70-132 tys. rocznie. Takie rozwiązanie miałoby zrównać osoby na skali podatkowej przy umowie o pracę i jednoosobowej działalności gospodarczej. Według Schreibera spowodowałoby to, że do ok. 150 tys. rocznie nikt na skali podatkowej nie będzie stratny.

Jeśli poprawka zostanie uwzględniona to kategoria podatników mogących skorzystać z ulgi dla klasy średniej zostanie rozszerzona o osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na zasadach ogólnych przy użyciu skali podatkowej.

 

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%