Zamknij

Kiedy potrzeba pozwolenia na wywóz gruzu?

14:15, 02.05.2022 | .

Wywóz gruzu budowlanego tylko pozornie wydaje się nieskomplikowaną czynnością. Coraz bardziej rozbudowane przepisy prawa budowlanego i gospodarki odpadami nakładają na inwestorów i przedsiębiorców szereg wymogów w tym zakresie. Składowanie, segregowanie i utylizacja odpadów musi przebiegać zgodnie z normami prawnymi, a częścią tego procesu staje się także konieczność uzyskania określonych zezwoleń. Kiedy pozwolenie okaże się niezbędne? Jakie formalności czekają na firmy zajmujące się odpadami budowlanymi?

Czym jest gruz budowlany?

Pozwolenia na wywóz gruzu dotyczą określonej grupy odpadów budowlanych, jakie muszą być składowane i utylizowane zgodnie z odrębnymi przepisami. Przepisy prawne dzielą gruz budowlany na trzy kategorie, różnicując tym samym poszczególne elementy ceramiki budowlanej. W pierwszej grupie znajdziemy pozostałości po cegłach, elementach betonowych, czy dachówkach. Kryterium wyróżniającym jest tutaj rozmiar odpadów, który w grupie pierwszej wyróżnia się sporymi rozmiarami.

Druga grupa dotyczy odpadów z grupy pierwszej z rozszerzeniem o zmieszane pozostałości worków, plastiku, drewna, czy szkła. Grupa trzecia kontynuuje addytywny charakter klasyfikacji, dodając do niej folie, styropian, czy pozostałości po pracach malarskich.

Gruz budowlany jest obecny na każdym placu budowy, dlatego tak ważne staje się jego legalna utylizacja.

Kto potrzebuje zezwoleń na wywóz gruzu?

Wywóz gruzu stanowi obowiązek każdego inwestora indywidualnego lub firmy. Gruz powstały w trakcie budowy lub remontu należy składować w bezpieczny sposób, a następnie wywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub innego miejsca utylizacji i przetwarzania odpadów budowlanych. Osoba prowadząca inwestycję budowlaną nie musi posiadać zezwolenia na wywóz gruzu. Inwestor dysponuje kilkoma metodami wywozu odpadów. Ostateczna decyzja zależy od własnych preferencji i możliwości. Zupełnie inna sytuacja ma miejsce w przypadku firm, jakie prowadzą działalność w zakresie zbierania i wywozu gruzu budowlanego. Niestety, uzyskiwanie pozwolenia wymaga przejścia długotrwałej procedury kwalifikacyjnej i przedstawienia obszernej dokumentacji. Miejscami właściwymi do złożenia wniosku są starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, czy regionalne dyrekcje ochrony środowiska. Za prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów budowlanych bez koniecznych zezwoleń grożą wysokie kary. Firmy opierające swój biznes o gospodarkę odpadami budowlanymi muszą przedstawić m.in. decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, operat przeciwpożarowy, szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów, opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem, a także potwierdzenie uiszczenia opłat administracyjnych. Zezwolenie na wywóz gruzu wydawane jest na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Wywóz gruzu Tychy

Wśród firm posiadających wszelkie wymagane zezwolenia na wywóz gruzu Tychy chętnie korzystają z usług przedsiębiorstwa Gruzy.pl. Przedsiębiorstwo usługowe Gruzy.pl posiada najbardziej kompleksową ofertę na rynku, obejmująca również wynajem kontenerów na gruz i transport odpadów do legalnych miejsc. Ofertę na wywóz gruzu Piaseczno, Tychy i inne miasta w regionie traktują jako ważny element procesu budowlanego, ułatwiający wypełnianie wymogów prawnych w zakresie segregowania i gospodarowania odpadami. Na stronie www.gruzy.pl zamieszczono szczegółowy opis proponowanych usług, wpisujących się w potrzeby inwestorów indywidualnych i firmowych.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%