Zamknij
REKLAMA

Dzisiaj Sesja Rady Miasta [PORZĄDEK OBRAD]

07:16, 26.05.2022 | .
Skomentuj Archiwum iSanok.pl
REKLAMA

Dzisiaj (26 maja) o godz. 16.00 w sali herbowej Urzędu Miasta odbędzie się sesja rady miasta. Poniżej publikujemy porządek obrad. 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Powołanie sekretarza.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, odpowiedziach na interpelacje oraz działaniach Rady.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miasta z działalności komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2022- 2038, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie powierzenia spółce komunalnej SPGM Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku określonego zadania własnego Gminy Miasta Sanoka w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 988/2 o pow. 0.0028 ha położonej w Sanoku obr. Śródmieście stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 258/10 o pow. 0.0700 ha położonej w Sanoku obr. Śródmieście stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152/3 o pow. 0.0280 ha na rzecz dzierżawcy tej nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152/4 o pow.0.0077 ha na rzecz dzierżawcy tej nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

15. Zapytania i wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

 

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (1)

JoziekJoziek

0 0

Kiedy miasto zajmie się naprawą ulic po zimie skrzyżowanie Glogowej i Kiczury dziura na samym środku ul Kolberga dziura na dziurze to samo na ul Kaczkowskiego i Zapolskiej jest w tym mieście jakiś gospodarz czy tylko zagląda przez okno czy jakiś minister albo poseł nie nadchodzi 18:14, 01.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%