Zamknij

Jak odzyskać pieniądze od zalegającego ze spłatą dłużnika?

14:23, 13.07.2021 | RED

Każdy, kto choć raz próbował odzyskać należne pieniądze, wie jak bywa to trudne. Dłużnicy nieraz przez wiele miesięcy próbują na wszelkie sposoby uniknąć oddawania swoich długów. Nie ma znaczenia, czy pożyczka została udzielona na piśmie, czy naiwnie uwierzyliśmy znajomemu na słowo — każde zobowiązanie finansowe wymaga uregulowania. Jeśli tak się nie dzieje, popadamy w coraz większą frustrację. Co można zrobić, aby pieniądze trafiły do nas z powrotem?

Podział dużej sumy na mniejsze raty

Jeśli do odzyskania mamy dużą sumę pieniędzy, pierwszym krokiem w przypadku braku zwrotu gotówki jest zaproponowanie spłaty w ratach. Brak spłaty należności przez dłużnika może wynikać nie tyle z braku nieuczciwości czy braku chęci, a z trudnej sytuacji finansowej. Jeżeli tak jest w istocie, zadłużony z chęcią przystanie na rozłożenie dużej kwoty na kilka mniejszych. W tym przypadku jednak, aby uniknąć powtórki niekorzystnego dla siebie scenariusza, czyli ponownego zaniechania spłat, warto — jeśli wcześniej tego nie zrobiliśmy — spisać terminarz spłat w formie umowy. Najlepiej, aby dłużnik na piśmie poświadczył otrzymanie pieniędzy i pisemnie zobowiązał się do spłaty ich w ratach, na przykład konkretny procent pożyczonej sumy do określonego dnia każdego miesiąca. W ten sposób pokazujemy, że przychylni jesteśmy kompromisom, a jednocześnie pamiętając o długu, w sposób asertywny będziemy domagać się jego spłaty. Jest duża szansa, że system rat pozwoli dłużnikowi zachować optymalną płynność finansową, a my w perspektywie czasu odzyskamy całość naszych pieniędzy, z czego zadowolone powinny być obie strony.

Negocjowanie spłaty — wpływ osoby trzeciej

Alternatywą dla rat jest próba negocjacji warunków spłaty z pomocą negocjatora, który działa w interesie pożyczkodawcy. Negocjator, który często zatrudniany jest w takich instytucjach jak kancelaria prawna czy agencja detektywistyczna, posiada takie umiejętności prowadzenia dialogu i komunikacji, które prowadzą do odnajdywania rozwiązań zadowalających każdą ze stron. Zdolności interpersonalne negocjatora i jego umiejętność słuchania argumentów, a zarazem emocjonalne zdystansowanie do sprawy często powodują, że dostrzega on rozwiązania i możliwości wcześniej niezauważalne przez zaangażowane strony. Z tego też powodu negocjatorzy mają większą skuteczność w egzekwowaniu należności niż dwie strony konfliktu, które próbują dojść do porozumienia bez zaangażowania osób trzecich. Trzeźwe spojrzenie koordynatora z zewnątrz pozwala na najlepszą ocenę szans na odzyskanie pieniędzy. Obecność negocjatora jest dla wierzyciela wsparciem merytorycznym, prawnym, ale też emocjonalnym. Dla dłużnika zaś czynnikiem, który pokazuje poważne zamiary odzyskania pieniędzy, co zwykle samo przez się działa motywująco.

Ostateczne egzekwowanie długu

Windykacja to czynności, które mają prowadzić bezpośrednio i ostatecznie do odzyskania długu, a które mogą obejmować wszelkie dostępne prawnie środki. Firmy windykacyjne działają bardzo szeroko. Działania mogą przybrać formę prawną, która obejmuje np. wpisanie zadłużonej osoby do rejestru dłużników i reprezentację interesów wierzyciela w sądzie. Kroki prawne mogą doprowadzić nawet do egzekucji komorniczej. Wówczas komornik przejmuje majątek osoby zadłużonej na poczet spłaty jego należności. Czasami niezbędne jest ustalenie majątku na drodze prywatnego dochodzenia, ponieważ w wielu przypadkach cenne mienie może być skrywane, a ujawnienie go przed sądem przyśpiesza moment odzyskania przez wierzyciela swoich należności. Usługę ustalania majątku przeprowadza np. biuro detektywistyczne w Poznaniu, które niejednokrotnie egzekwuje zwroty zadłużenia w wielu rejonach w kraju. Prawnicy, adwokaci czy radcy prawni zwykle biorą czynny udział w postępowaniu przygotowawczym do przeprowadzania windykacji, wspierają również sądową windykację.

Choć pożyczanie pieniędzy wynika z naszej dobrej woli, nie zawsze nasza empatia nagradzana jest uczciwością. Sytuacje, kiedy musimy upominać się o swoje należności potrafi być upokarzająca. Nie warto więc zwlekać z próbą rozwiązania patowej sytuacji.

 

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%