Zamknij

Jak zadbać o bezpieczeństwo w magazynie?

14:30, 27.04.2022 | .

Bezpieczeństwo w miejscu pracy to aspekt szczególnie ważny z wielu powodów. Wypadek w miejscu pracy powoduje przestoje, utrudnienia, jest przyczyną procesów sądowych, na końcu obniżyć może także zaangażowanie pracowników w proces produkcyjny. Będąc pracodawcą, warto maksymalnie zabezpieczyć powierzchnię magazynu, a także wdrożyć procedury mające na celu uchronić pracownika przed wypadkiem. O czym pamiętać.

Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z zapisami, które znaleźć możemy w Kodeksie pracy „pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”. Nakładają one na pracodawcę, jak i kadrę kierowniczą obowiązek przygotowania stanowiska pracy zgodnego z zasadami bhp, dbałość o stan pomieszczeni, w których przebywają pracownicy i znajdującego się w nich wyposażenia, a także dostosowanie procedur umożliwiających przeciwdziałanie ryzyku i szybką reakcję na ewentualne zdarzenie.

Obowiązki pracownika

Pracownik musi być świadomy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz znać reguły organizacji pracy na swoim stanowisku. Innymi słowy, powinien wiedzieć jakich środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej musi dochować, a także jaka reagować w przypadku wykrycia niezgodności lub stanu zagrażającemu bezpieczeństwu pracy. Oczywiście, jeśli zastane warunku pracy zagrażają bezpośrednio życiu lub zdrowiu pracownika może on odstąpić od wykonania pracy, uprzednio powiadamiając o tym swojego przełożonego.

Co może się stać w magazynie?

Pracownik magazynu narażony jest na szereg zagrożeń, specyficznych dla formy wykonywanej pracy. Zwykle są to urazy spowodowane upadkami z wysokości (drabin, ramp, podestów), potrącenie przez pojazdy magazynowe, urazy doznane w wyniku uderzenia spadającego przedmiotu, a także kontuzje będące wynikiem przenoszenia ciężkich przedmiotów.

Jak zabezpieczyć magazyn?

Bezpieczny transport

Zacznijmy od rzeczy najprostszych, czyli urazów powstałych przy podnoszeniu przedmiotów o znacznym obciążeniu. Pracownik musi pamiętać, że może podnieść według przepisów BHP mężczyźni mogą podnieść jednorazowo maksymalnie 50 kg, jeśli podejmują pracę dorywczą lub 30kg w przypadku pracy stałej. Podniesiony przedmiot przenieś mogą nie dalej niż 25 metrów. Jeśli specyfika danego stanowiska wymaga dźwigania cięższych przedmiotów i transportu na drugi koniec magazyny, to pracodawca powinien wyposażyć stanowisko w dedykowany wózek transportowy, a stół montażowy, w rolki kulowe lub blat zaopatrzony w kule transportowe, ułatwiające obracanie przedmiotu po blacie.

Szlaki komunikacyjne

Najlepszym sposobem na uniknięcie kolizji z przewożącym ładunek, ale także pusty, wózkiem widłowym jest organizacja szlaków komunikacyjnych. Jeśli magazyn na to pozwala, warto wyznaczyć drogi po których może poruszać się wózek widłowy i oznakować je w widoczny sposób np. malując je farba w kolorze żółtym/pomarańczowym/ różowym. Dzięki szlakom komunikacyjnym zarówno piesi jak i prowadzący pojazdy będą mogli sprawniej poruszać się po magazynie, bo będą bardziej świadomi tego, w których miejscach spotkać mogą wózek widłowy.

Słupki przy regałach

Coraz częściej stosuje się także słupki polimerowe, które mają ochraniać regał przed zderzeniem z wózkiem widłowym. Często z uwagi na ograniczoną ilość miejsca, manewrujący wózek może otrzeć się o regał lub w niego uderzyć. Uderzenie może uszkodzić regał, a także przyczynić się do obsunięcia jakiejś partii towaru. Polimerowy słupek montowany przed regałem ma za zadanie przyjąć siłę uderzenia.

Odpowiednia odzież

Również ubiór pracowników może oddziaływać korzystnie lub niekorzystnie na prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku przy pracy. Osoby pracujące w słabo oświetlonych magazynach warto zaopatrzyć w odzież zawierająca elementy odblaskowe, tak by z daleka mógł dostrzec je np. kierowca wózka widłowego.

Oznakowanie magazynu

Ostatnim, ale nie mniej ważnym punktem jest prawidłowe oznakowanie całej przestrzeni pracy. Znaki bezpieczeństwa w magazynie są wymagane przez prawo. Znak taki powinien jasno komunikować grożące w danym miejscu niebezpieczeństwo i przed nim ostrzegać.

 

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%